Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ tư, 28/04/2021 - 13:46

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng: Nâng cao nhận thức bảo tồn qua hoạt động trồng cây bản địa tại các trường học thuộc vùng đệm

Thực hiện kế hoạch “Truyền thông bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học cho học sinh các trường trung học cơ sở năm 2021”. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2021, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã phối hợp với các trường trung học cơ sở trên địa bàn một số xã vùng đệm để trồng cây gây rừng. Các trường học tham gia hoạt động này bao gồm trường THCS Sơn Trạch, Xuân Trạch, Phúc Trạch, Hưng Trạch, Thượng Trạch, Thượng Hoá và Dân Hóa.

220 cây xanh các loài được trồng bổ sung vào vườn cây khuôn viên nhà trường, trong đó có nhiều loài cây bản địa có giá trị của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng như Huê mộc, Sấu, Lát hoa, Gội nếp…. Hoạt động này không những tạo cảnh quan môi trường mà còn nâng cao nhận thức bảo tồn tạo ra mô hình rừng với sự đa dạng các loài phục vụ tìm hiểu về thế giới thực vật.

Chương trình này còn tiếp tục nhằm gắn kết các thế hệ, các tổ chức trong bảo tồn các giá trị tự nhiên, bảo vệ môi trường vì sự phát triển cho hiện tại và mai sau.

Lân Nguyễn
Mã xác nhận:
captcha