Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ sáu, 21/02/2020 - 14:28

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã tiến hành thả 13 cá thể động hoang dã về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Các cá thể được thả về môi trường tự nhiên gồm: 08 Cầy vòi mốc (Paguma larvata), 04 Cầy vòi hương (Paradoxurus hemaphroditus) do Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình chuyển giao; 01 Cầy vòi hương (Paradoxurus hemaphroditus) do Công an TP Đồng Hới vận động gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn ở Phường Đồng Phú  TP Đồng Hới giao nộp.

Cầy vòi mốc (Paguma larvata), Cầy vòi hương (Paradoxurus hemaphroditus) là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IIB Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Ngay sau khi được thả các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên./.

Hải Nguyên
Mã xác nhận:
captcha