Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ sáu, 23/09/2022 - 20:55

Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng: Thả động vật nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ngày 23 tháng 9 năm 2022, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiến hành thả 10 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

10 cá thể được thả gồm: 01 Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus); 01 Cầy vòi mốc (Paguma larvata); 02 Rùa hộp trán vàng Miền Bắc (Cuora galbinifrons); 01 Rùa hộp trán vàng Miền Trung (Cuora bourreti); 02 Rùa đất sê-pôn (Cyclemys oldhami); 02 Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus); 01 Tê tê Java (Manis Javanica).

Các cá thể động vật hoang dã trên là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, IIB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Ngay sau khi được thả các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên

Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã thả 59 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Việc thả động vật sau khi hoàn tất công tác cứu hộ vào môi trường tự nhiên đã đóng góp tích cực vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha