Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ ba, 08/09/2020 - 16:15

Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng : Tiếp nhận động vật hoang dã để cứu hộ

Thực hiện Quyết định số 1561/QĐ-SNN ngày 26/08/2020 của Sở NN&PTNT Hà Nội về việc chuyển giao động vật hoang dã sau cứu hộ cho Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Từ ngày 04 đến ngày 06/09/2020, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã tiếp nhận 68 cá thể động vật hoang dã từ Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội để tiếp tục cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể Kỳ đà vân

68 cá thể được tiếp nhận thuộc 07 loài, bao gồm: 44 cá thể Cầy vòi hương  (Paradoxurus hermaphroditus), 14 cá thể Nhím bờm (Hystrix brachyura), 04 cá thể Sóc đuôi đỏ (Sciurus granatensis), 01 cá thể Sóc bụng đỏ (Callosciurus erythraeus), 03 cá thể Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus), 01 cá thể Mèo rừng (Prionailurus bengalensis) và 01 cá thể Kỳ đà vân (Varanus bengalensis).

Cá thể Cầy vòi hương

Trong số động vật được tiếp nhận có 04 loài (Cu li nhỏ, Kỳ đà vân, Cầy vòi hương và Mèo rừng) thuộc nhóm I và IIB theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Số còn lại thuộc nhóm động vật thông thường.

Hiện tại các cá thể này đang được Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật chăm sóc, cứu hộ để thả về môi trường tự nhiên Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha