Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ ba, 17/01/2017 - 11:22

Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng: Tiếp nhận trang thiết bị quan trắc, nghiên cứu khoa học

Ngày 13 tháng 01 năm 2017, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận các trang thiết bị quan trắc và bảo hộ từ ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc Công ty Chua Me Đất gồm: 02 máy đo Lazer, 01 máy quan trắc khí (CO2, O2, CH4), 01 máy đo cường độ ánh sáng, 03 nhiệt và ẩm kế, 01 búa địa chất, 06 ba lô chống nước, 06 giày đi rừng, 06 mũ bảo hiểm và đèn pin, 06 lều và túi ngủ, 01 máy ảnh.

Ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc BQL Vườn tiếp nhận trang thiết bị từ ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc Công ty Chua Me Đất

Đây là những trang thiết bị chuyên dụng nhằm hỗ trợ cho công tác quan trắc yếu tố  môi trường nhằm xác định các ngưỡng cho phép từ đó khuyến cáo sử dụng tài nguyên hợp lý và đảm bảo an toàn cho cán bộ chuyên môn làm công tác thực địa tại hiện trường.

Máy đo Lazer, máy quan trắc khí, máy đo cường độ ánh sáng, nhiệt và ẩm kế, búa địa chất, máy ảnh, đèn pin

Tại buổi bàn giao, ông Lê Thanh Tịnh - Giám đốc BQL Vườn ghi nhận đóng góp của Công ty Chua Me Đất về hỗ trợ các công cụ phục vụ các hoạt động chuyên môn của Ban quản lý Vườn.

 Lều và mũ bảo hiểm

Ba lô chống nước, giày đi rừng và túi ngủ

BBT

Mã xác nhận:
captcha