Welcome to the World Natural Heritage site - Phong Nha Ke Bang National Park!
Buffer zone with an area of 219,855.34 hectares includes 13 communes in three districts.
one of three main rivers of Phong Nha - Ke Bang National Park
Residents live along the banks of the Chay river and Son river, and river-valleys.
Nước mưa và ánh sáng mặt trời có thể lọt vào hang, tạo điều kiện thuận lợi cho cây cối phát triển trong lòng hang.
located in the heart of the Annamite Range region in Quang Binh, Vietnam.
1
2
3
4
5
6