Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

07 cá thể động vật hoang dã quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên

Ngày 02/7/2014, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ, kiểm dịch vào rừng tự nhiên.

Số lượng động vật được thả bao gồm 07 cá thể trong đó có 04 cá thể Khỉ Mặt đỏ (Macaca arctoides), 01 cá thể Khỉ vàng (Macaca mulata), 01cá thể Khỉ mốc  (Macaca assamensis), 01 cá thể Rùa hộp trán vàng (Cuora galbinifrons).

 

Đây là số động vật hoang dã được tiếp nhận từ người dân địa phương tự nguyện giao nộp, từ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Bình và từ Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch. Số động vật này đã đã được thả vào môi trường tự nhiên tại Khu nuôi thả bán hoang dã Núi Đôi thuộc khu vực do BQL Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng quản lý, bảo vệ.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận, chăm sóc và cứu hộ 37 cá thể động vật hoang dã, đã thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 15 cá thể, góp phần quan trọng vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

BBT

 

Translate by Google »