Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Nhà hàng

MỘT SỐ NHÀ HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN PHONG NHA – KẺ BÀNG

1. Nhà hàng Sơn Đoòng

A building with stairs and plants Description automatically generated

Địa điểm:  Nhà hàng Sơn Đoòng
Hotine: 0918841455
Website: http://phongnhatourism.com.vn/
Email: phongnhakebangdl@gmail.com

2. Nhà hàng Dark cave

A sign on a bamboo pole Description automatically generated

Địa điểm: Dark Cave

Emailphongnhakebangdl@gmail.com

Hotline: 0918.841.455
Websitewww.phongnhatourism.com.vn

3. Nhà hàng Suối nước Moọc

A group of people cooking meat on a grill Description automatically generated

Địa điểm: Suối Nước Moọc 

Emailphongnhakebangdl@gmail.com
Hotline: 0918.841.455

Websitewww.phongnhatourism.com.vn

 

4. Nhà hàng Phong Nha Quán Cô Phượng

A group of women posing on a staircase Description automatically generated

Địa điểm: Phong Nha Quán

Hotline: 0232 3677.056/ 0978.222.114

Email: nhahangphongnhaquancophuong@gmail.com

Website: http://cophuongphongnha.com.vn/

 

5. Nhà hàng Phương Nam

A group of people walking next to a bus Description automatically generated

Địa điểm: Phương Nam

Điện thoại: 0232 3677 012 – 0915 519 819

Email: phuongnamtraverqb@gmail.com

Facebook: phuongnamphongnha Hotell

 

5. Nhà hàng Phong Nha Quán Hương Giang

A building with signs on the front Description automatically generated

Địa điểm: Hương Giang

Điện thoại: 0232 3677.042  – Hotline: 0915.388.232

Email: nhahangphongnha@gmail.com

Website: http://nhahangphongnha.com

 

6. Nhà hàng Tuấn Ngọc

A restaurant with tables and chairs Description automatically generated

Địa điểm: Tuấn Ngọc

Điện thoại: 097 301 48 07

Email: tuanngocrestaurantphongnha@gmail.com

Facebook: Tuan Ngoc Restaurant

Tripadvisor: Tuan Ngoc Restaurant

 

7. Nhà hàng Hương Hai

A table full of food Description automatically generated

Địa điểm: Nhà hàng Hương Hai

Điện thoại: 0978.103178 (Gặp anh Hai) – 01667.829063

 

8. Nhà hàng Sơn Tình

A building with a sign in front of it Description automatically generated

Địa điểm: Nhà hàng Sơn Tình

Điện thoại: 0979.217.554 – 0948.837.217

 

9. Nhà hàng Green Land

A restaurant with a motorcycle parked outside Description automatically generated with medium confidence

Địa điểm: Green Land

Điện thoại: 0912.668.760

Email: kienmit_nb@yahoo.com

 

10. Nhà hàng Vững Huế

A building with a sign on the front Description automatically generated

Địa điểm: Vững Huế

Điện thoại: 0942.071. 656 – 0984.119.838

Email: Vunghuerestaurant@gmail.com

 

11. Nhà hàng Thu Huế

A building with a few cars parked in front of it Description automatically generated

Địa điểm: Thu Huế

Điện thoại: 0984.375.630 – 0945.536.797

 

12. Nhà hàng Thu Hiền

A building with a sign on the front Description automatically generated

Địa điểm: Nhà hàng Thu Hiền

Điện thoai: 0986.448.167

 

13. Nhà hàng Thắng Nhung

A motorcycle parked outside of a cafe Description automatically generated

Địa điểm: Thắng Nhung

Điện thoại: 01632.122.119

 

14. Nhà hàng Ấn Độ

A restaurant with a sign Description automatically generated

Địa điểm: Omar’s Namaste Indian

Điện thoại: 0126.301.3556

Email: namastephongnha@gmail.com

 

15. Tam Coc Bar – Restaurant

A restaurant with a thatched roof Description automatically generated

Địa điểm: Tam Coc

Điện thoại: 01669. 983.030

Email: Phongnharestaurant@gmail.com

 

16. Nhà hàng Nguyen Shack

Motorcycles parked outside a building Description automatically generated

Địa điểm: Nguyen Shack

Điện thoại: 0966.550.016

Booking: Nguyen Shack – Phong Nha Centrar town

Tripadvisor: Nguyen Shack – Phong Nha, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

 

17. Nhà hàng Chiến Lài

A table full of plates of food Description automatically generated

Địa điểm: Nhà hàng Chiến Lài

Điện thoại: 0989.083.776 – 0948.139.914

 

18. Nhà hàng Thu Hà

A red bus parked in front of a hotel Description automatically generated

Địa điểm: Nhà hàng Thu Hà

Điện thoại: 0915 133 018

Email:  hotelthuha.com

Translate by Google »