Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

An ninh

 I. Đồn Công an Phong Nha

A yellow house with a fence and trees Description automatically generated

Địa chỉ: Thôn Hà Lời – Sơn Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3716456

II. Số điện thoại Công an các xã vùng đệm

1. Công an xã Sơn Trạch

Điện thoại: 0232 3877 167 – 0947 540 485 (Anh Lịch – Trưởng Công an xã)

2. Công an xã Phúc Trạch

Điện thoại: 01257 867 888 (Anh Nam – Trưởng Công an xã)

3. Công an xã Xuân Trạch 

Điện thoại: 0919 850 580 (Anh Yên – Trưởng Công an xã)

4. Công an xã Phú Định

Điện thoại: 0918 840 395 (Anh Thành – Trưởng Công an xã)

5. Công an xã Thượng Hoá

Điện thoại: 0164 444 2684 (Anh Quân – Trưởng Công an xã)

6. Công an xã Hoá Sơn

Điện thoại: 0948 156 123 (Anh Quỳnh – Trưởng Công an xã)

7. Công an xã Dân Hoá

Điện thoại: 0164 251 3536 (Anh Xuân – Trưởng Công an xã)

8. Công an xã Trọng Hoá

Điện thoại: 0948 219 308 (Anh Bách – Trưởng Công an xã)

 

Translate by Google »