Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Bus và Taxi

Phương tiện công cộng Đồng Hới đến Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

1. Xe buýt 

TT Nhà xe Thời gian xuất phát Điện thoại liên hệ
1 Xe buýt Ngọc Ánh Từ 5h30 đến 17h10

(Tuần suất xe chạy: 60phút/lượt)

0915.85.27.27 và 0913.2425.89

 

2. Taxi 

TT Hãng Taxi Điện thoại liên hệ
1 Taxi Mai Linh Tổng đài: 02323 85 85 85
2 Taxi Đồng Hới Tổng đài: 02323 841 841
3 Taxi Xuyên Việt SĐT: 02323 84 84 84
4 Sun Taxi Quảng Bình SĐT: 0232.3 53 53 53
5 Taxi Quảng Bình Tổng đài: (0232) 382 82 82
6 Taxi Tiên Sa Tổng đài: (0232) 379 79 79
7 Taxi Hải Bình  (0232) 3 67 67 67

 

3. Dịch vụ cung cấp phương tiện tham quan

TT Đơn vị quản lý xe và nhà xe Điện thoại liên hệ
1 Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng 0912718914
2 Phòng Tổ chức – Hành chính 0943370965
3 Nhà xe Phúc Vũ 01695045826
4 Nhà xe Thảo Nguyên 0977722029 hoặc 0917026168
5 Nhà xe Hoài Ân 0978565066
Translate by Google »