Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Ban lãnh đạo

           
             Giám đốc: Phạm Hồng Thái
             Di động: 0912037673
             Email: thaiph.pnkb@quangbinh.gov.vn
 
             Phó Giám đốc: Hoàng Hải Vân 
             Di động: 0917298757
             Email: vanhh.pnkb@quangbinh.gov.vn
 
             Phó Giám đốc: Đinh Huy Trí
             Di động: 0943747899
             Email: tridd.pnkb@quangbinh.gov.vn
 
             Phó Giám đốc: Trương Thanh Khai
             Di động: 0915428586
             Email: khaitt.pnkb@quangbinh.gov.vn