Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tổ chức Hội nghị công tác nghiên cứu khoa học năm 2014

Sáng ngày 21 tháng 2 năm 2014, BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tổ chức Hội nghị công tác nghiên cứu khoa học năm 2014. Tham dự Hội nghị, gồm: đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Quảng Bình, BQL Dự án Khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng, Văn phòng tư vấn AHT; đại diện lãnh đạo Ban quản lý và các phòng, ban đơn vị trực thuộc; dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Tịnh – Giám đốc BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe trình bày Kế hoạch hoạt động khoa học của BQL Vườn và 6 đề xuất nghiên cứu năm 2014;  trong đó 2  đề xuất đề tài cấp tỉnh đã được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt và 4 đề xuất đề tài cấp Vườn.  Đề xuất cấp tỉnh, gồm: đề tài “Nghiên cứu các điều kiện vi khí hậu và môi trường trong hang động Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng phục vụ phát triển du lịch bền vững”  và đề tài  “Nghiên cứu, điều tra mức độ ảnh hưởng của các loài ngoại lai xâm hại tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và đề xuất giải pháp phòng ngừa” .  Đề xuất cấp Vườn, gồm: đề tài “ Xây dựng Atlas điện tử VQG Phong Nha – Kẻ Bàng”, đề tài “Dự báo và kiểm soát tài nguyên bằng ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám (RS)”, đề tài “Đánh giá tác động của các công trình xây dựng phục vụ du lịch lên hệ thống Karst và môi trường VQG Phong Nha – Kẻ Bàng”, đề tài “ Điều tra tình trạng, phân bố các loài Phòng kỷ Quảng Bình Aristolochia quangbinhensis Do và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp cho các đề cương nghiên cứu. Các chủ nhiệm đề tài tiếp nhận các ý kiến và có những ý kiến làm sáng tỏ một số nội dung nghiên cứu.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Giám đốc BQL chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu và đề nghị Chủ nhiệm các đề tài chọn lọc ý kiến để bổ sung sớm hoàn thiện các đề cương nghiên cứu trình cấp thẩm quyền thông qua đúng tiến độ.

BBT

Translate by Google »