Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Công bố một loài thực vật mới cho khoa học tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

Một loài mới cho khoa học thuộc họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) đã được hai nhà thực vật Việt Nam là Nguyễn Thị Kim Thanh và Nguyễn Nghĩa Thìn (Đại học Quốc gia Hà Nội) mô tả và công bố trên The Gardens’ Bulletin Singapore (tập 66(1), trang 61-65) vào tháng 1 năm 2014.

Loài mới được đặt tên là Bùng bục Phong Nha với tên khoa học đầy đủ là Mallotus phongnhaensis Thin & Kim Thanh. Loài mới được mô tả dựa trên mẫu thu được tại khu vực Dốc Táu thuộc phân khu dịch vụ hành chính của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình vào ngày 01 tháng 7 năm 2006 trong một đợt nghiên cứu của các nhà khoa học.

Đây là loài thuộc về chi Mallotus, nhánh Axenfeldia. Loài này có đặc điểm khác biệt chủ yếu so với các loài thuộc chi Mallotus khác ở chỗ nó là cây bụi cao đến 1m, phiến lá có 6 – 12 gân phụ mỗi bên và cụm hoa mọc ở thân, mang ít hoa (10-15 hoa đực). Việc phát hiện loài mới đã góp phần nâng cao giá trị về đa dạng sinh học của VQG Phong Nha – Kẻ  Bàng nói riêng và đa dạng sinh học cho Việt Nam nói chung.

BBT

Translate by Google »