Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Hội thảo Quốc tế về Hợp tác bảo tồn liên biên giới giữa Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Khu bảo tồn Quốc gia Hin Nậm Nô, tỉnh Khăm Muộn, nước CHD

Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2014, tại Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng phối hợp BQL Dự án Khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng tổ chức Hội thảo về Hợp tác bảo tồn liên biên giới giữa Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam và Khu bảo tồn Quốc gia Hin Nậm Nô, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam; Ủy ban Quốc gia UNESCO Nước CHXH CN Việt Nam; Cục Quản lý Tài nguyên rừng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Nước CHDCND Lào; Ủy ban Quốc gia UNESCO Nước CHDCND Lào; các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học (BTĐDSH) và hợp tác liên biên giới trong BTĐDSH; đại diện lãnh đạo chính quyền, các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn.

 

Trong thời gian 2 ngày với 08 chủ đề chính, Hội thảo dành phần lớn thời gian cho các bên liên quan trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất một số vấn đề quan trọng như: Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu dài hạn, các giá trị chung trong hợp tác liên biên giới về BTĐDSH giữa VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Khu BTQG Hin Nậm Nô; lộ trình hợp tác liên biên giới về BTĐDSH giữa Khu VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và Khu BTQG Hin Nậm Nô đến năm 2020; kế hoạch hành động mang tính khả thi cao, trọng tâm trong hợp tác liên biên giới giữa Khu VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và Khu BTQG Hin Nậm Nô giai đoạn 2014 – 2015; kế hoạch hành động chi tiết năm 2014, những đề xuất ban đầu về tăng cường đối thoại giữa các bên liên quan trong hợp tác liên biên giới về Khu VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và Khu BTQG Hin Nậm Nô và đi đến thống nhất thành lập Ban thư ký chung./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

https://phongnhakebang.vn/uploads/cooperation/wyswyg/2017_05/hoithao614-3_1475568216_1495784782.jpg

 

 

https://phongnhakebang.vn/uploads/cooperation/wyswyg/2017_05/hoithao146-2_1475568216_1495784783.jpg

BBT

 

Translate by Google »