Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: 0941374996 - 0919052111 - 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
16/07/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí kiểm tra công tác PCCCR tại Trung tâm cứu hộ và các đơn vị trực thuộc

- Đ/c Khai kiểm tra công tác nội vụ tại Trung tâm Du lịch (cả ngày)

 

- Đ/c Nhân - Lái xe

- P.TC-HC

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí làm việc với Đoàn Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đến nghiên cứu thực địa tại VQG

 

- P.KHHTQT, P.TC-HC, HKL

Thứ 3
17/07/2018
Buổi sáng

- Giám đốc làm việc với Đoàn thanh tra về kết quả thanh tra tại VQG (cả ngày)

- 8h00: Đ/c Vân dự Hội nghị triển khai công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 tại UBND tỉnh

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác PCCCR tại Động Thiên Đường (cả ngày)

- Đ/c Khai kiểm tra công tác nội vụ tại Trung tâm Du lịch (cả ngày)

- Kế toán VQG, Kế toán HKL, Trưởng phòng KH-TC
 
 

- Đ/c Nhân - Lái xe

- P.TC-HC

Buổi chiều

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

Thứ 4
18/07/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Dự Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Hội nghị TW7, khoá XII

- Đ/c Vinh - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Dự Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Hội nghị TW7, khoá XII

- Đ/c Vinh - Lái xe

Thứ 5
19/07/2018
Buổi sáng

- 8h00: Giám đốc làm việc với Đoàn giám sát của Uỷ ban di sản thế giới tại UBND tỉnh (cả ngày)

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác PCCCR tại các Trạm Kiểm lâm: Số 6, Km 37, Trộ Mợng, Khe Gát, Chà Nòi (cả ngày)

- Đ/c Khai kiểm tra công tác nội vụ tại Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và PTSV (cả ngày)

- Phòng KHHTQT, Phòng TCHC, đ/c Lạc - Lái xe

 

- Đ/c Nhân - Lái xe

 

- P.TC-HC

Buổi chiều

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

Thứ 6
20/07/2018
Buổi sáng

- 8h30: Giám đốc, đ/c Vân làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh bàn giải pháp xác định doanh thu của Khu Du lịch sinh thái Động Thiên Đường (Thành phần tham dự theo Giấy mời)

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác PCCCR tại các Trạm Kiểm lâm còn lại

- Đ/c Khai kiểm tra công tác nội vụ tại Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và PTSV (cả ngày)

- Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung và những vấn đề liên quan

- Đ/c Nhân - Lái xe

- P.TC-HC

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc, đ/c Trí hội ý Ban Quản lý Dự án rừng đặc dụng Phong Nha về một số công việc

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- BQL DA RĐD