Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: 0941374996 - 0919052111 - 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
28/05/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- 15h00: Giám đốc trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình chính sách tại xã Sơn Trạch

 

- P.TC-HC

Thứ 3
29/05/2018
Buổi sáng

- 8h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc thông qua Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu VQG Phong Nha - Kẻ Bàng trên Internet

- P.KH-TC, P.KHHTQT, P.TC-HC

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

-  Đc Trí đi cơ sở

 

- Đ/c Nhân - Lái xe

Thứ 4
30/05/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân làm việc với UBND tỉnh về công tác quản lý hang động trong VQG

 

- Đc Trí họp triển khai Kế hoạch Khảo sát một số loài thú quan trọng tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

 

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Phòng KHHTQT, đ/c Lạc - Lái xe

- Phòng KHHTQT, Hạt Kiểm lâm, TTCHBTPTSV, Đc Toàn - Kế toán VQG

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc, đ/c Trí họp Hội đồng kỷ luật viên chức tại Hạt Kiểm lâm

 

- Đ/c Vân họp tại Sở KHCN về chọn đề tài NCKHXH cấp tỉnh

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Hội đồng kỷ luật, bộ phận HC-TC HKL

- Đ/c Lạc - Lái xe

Thứ 5
31/05/2018
Buổi sáng

- 8h00: Giám đốc đi kiểm tra công tác BVR, PCCCR ở một số địa bàn (cả ngày)

 

- Đ/c Vân đi cơ sở (cả ngày)

- Đc Trí đi cơ sở kiểm tra mô hình sinh kế (cả ngày)

- 08h00: Đ/c Khai dự Hội nghị thẩm định dự toán nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu sinh thái và phân bố loài Bách xanh đá” tại Sở KHCN

- Bộ phận PCKT, đ/c Vũ - Lái xe HKL

 

- Đ/c Nhân - Lái xe

- P.KH-HTQT; đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 6
01/06/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan