Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
11/01/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân làm việc tại TTDL

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- Đ/c Khai dự Hội nghị tổng kết công tác QS,QP và công tác huấn luyện DQTV năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 theo Giấy mời số 13/GM-BCH ngày 04/01/2021 của BCH Quân sự huyện Bố Trạch (tại Hội trường UBND xã Trung Trạch, Bố Trạch).

P.TC-HC

TTDL

 

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc làm việc tại UBND tỉnh

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan.

Đ/c Lạc lái xe

P.TCHC

P.TC-HC

Thứ 3
12/01/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc làm việc tại Đồng Hới (cả ngày)

- 8h00: Đ/c Vân dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Khối các CQT theo Giấy mời số 11-GM/ĐUK, ngày 04/01/2021 (tại Hội trường ĐUK số 48, đường Nguyễn Hữu Cảng, TP Đồng Hới).

- Đ/c Trí dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, định hướng công tác năm 2021 của UB Quốc gia UNESCO Việt Nam theo Giấy mời số 136/BTK/2020 ngày 24/12/2020 (tại Hội trường B, Nhà khách Chính phủ, số 2 Lê Thạch, Hà Nội).

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Đ/c Lạc lái xe

 

 

 

P.KH&HTQT

  

P.TC-HC

Buổi chiều

Đ/c Vân làm việc tại TTDL

TTDL

Thứ 4
13/01/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Trí làm việc với IUCN tại VQG (Thành phần tham gia khác: Tổ hợp tác liên biên giới, đại diện lãnh đạo P.KH&HTQT, Hạt Kiểm lâm và P.TC-HC).

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan.

P.KH&HTQT chuẩn bị

 

P.TC-HC

Buổi chiều

14h00: Đ/c Giám đốc và các đ/c Phó Giám đốc dự Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và PTSV.

TTCH

Thứ 5
14/01/2021
Buổi sáng

Đ/c Giám đốc và các đ/c Phó Giám đốc họp lãnh đạo BQL Vườn.

P.TC-HC

Buổi chiều

14h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Vân dự Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Trung tâm DL Phong Nha - Kẻ Bàng.

- Đ/c Khai dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 theo Giấy mời số 43/GM-SVHTT ngày 12/01/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình (tại Trung tâm Văn hóa tỉnh)

TTDL

 

- Đ/c Vinh lái xe

Thứ 6
15/01/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan.

- 8h00 Đ/c Khai họp Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2020 Văn phòng BQL VQG (thành phần gồm các đ/c Hội đồng kiểm kê tàn sản theo Quyết định số 212/QĐ-VQG ngày 29/12/2020 của BQL VQG)

- 8h00: Đ/c Trí dự Hội thảo Bảo tồn Vọc gáy trắng tại Đồng Hới theo Giấy mời số 01/GM-CIRD ngày 07/1/2021 (Thành phần tham gia khác: cán bộ P.KH&HTQT).

P.TC-HC

P.TCHC

 

 

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Vân dự Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại đơn vị Hạt Kiểm lâm

- 14h00: Đ/c Khai dự Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Liên đoàn lao động tỉnh theo Giấy mời số 157/GM-LĐLĐ ngày 08/01/2021.

Hạt Kiểm lâm

 

Đ/c Vinh lái xe