Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
30/01/2023
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

Thứ 3
31/01/2023
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

Thứ 4
01/02/2023
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc đi kiểm tra các tuyến, điểm du lịch trong VQG (Mời Giám đốc TTDL, đại diện P.KH-TC cùng đi)

- Đ/c Trí làm việc với Công ty Coteccons để nghiệm thu kết quả hoạt động tài trợ và trải nghiệm phỏng vấn tại khu vực trồng rừng (cả ngày)

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Đ/c Lạc lái xe

 

Trung tâm Cứu hộ chuẩn bị các điều kiện để làm việc, đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 5
02/02/2023
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc đi kiểm tra một số công trình xây dựng cơ bản đầu năm 2023 (Mời đại diện P.KH-TC cùng đi)

 - 08h00: Đ/c Trí tham dự Lễ phát động dự án trồng rừng phân tán khu vực vùng đệm quần thể Vọoc gáy trắng tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Đ/c Lạc lái xe

 

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

Thứ 6
03/02/2023
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- 15h00: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ tham gia thắp hương nhân dịp Rằm tháng Giêng 2023

P.TC-HC chuẩn bị