Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
25/03/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 08h30: Đ/c Vân dự buổi làm việc trực tiếp tại hiện trường để thống nhất xử lý, điều chỉnh một số công việc chưa phù hợp tại Công trình Trạm KL Trộ Mợơng

- 09h00: Đ/c Khai thăm Mẹ VHAH Đinh Thị Đát tại huyện Minh Hóa

 

- P.KH-TC

 

- P.TC-HC, đ/c Lạc Lái xe

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc, đ/c Trí dự họp bàn biện pháp xử lý vụ khai thác gỗ trái phép tại Thượng Trạch

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Lãnh đạo Hạt, bộ phận PCKT, đ/c Vinh - Lái xe

Thứ 3
26/03/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân đi cơ sở

 

 

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc làm việc với đ/c Bí thư Tỉnh uỷ báo cáo một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của VQG

- 14h30: Đ/c Vân dự Hội nghị công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh

- Đ/c Trí họp kiểm điểm tại Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch

 

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Lạc - Lái xe

 

 

- Bộ phận HCTH, PCKT, Tổ KL cơ động số 1 HKL, đ/c Nhân - Lái xe

Thứ 4
27/03/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng (cả ngày)

 

- 08h00: Các Phó Giám đốc dự Hội nghị tập huấn chứng thư số tại VQG

- Bộ phận PCKT, đ/c Vinh - Lái xe

- Lãnh đạo, văn thư các đơn vị

Buổi chiều

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 5
28/03/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc họp xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan vụ khai thác gỗ trái phép ở khu vực Thượng Trạch (cả ngày)

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí tham dự Hội thảo giới thiệu bản ghi nhớ hợp tác ký kết giữa Bộ NN&PTNT và Tổ chức IUCN về xây dựng chương trình nhân nuôi bảo tồn loài Sao La tại Hà Nội đến hết ngày 29/3/2019

- Bộ phận HCTH Hạt Kiểm lâm

Buổi chiều

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- 14h00: Đ/c Khai dự Hội nghị BCH CĐCS về công tác nhân sự

(Mời các đ/c Ủy viên BCH CĐCS tham dự)

Thứ 6
29/03/2019
Buổi sáng

- 08h30: Giám đốc làm việc đ/c Ánh - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình quản lý BVR ở VQG và khu vực vùng đệm

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Hạt Kiểm lâm (Đ/c Vĩnh - Hạt phó, Bộ phận PCKT)

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc đi công tác tại Quảng Nam đến hết ngày 01/4/2019

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Phòng KHHTQT, TCHC, đ/c Vinh - Lái xe

Thứ 7
30/03/2019
Buổi sáng

- 08h00: Đ/c Khai dự Hội nghị chuyên đề tại LĐLĐ tỉnh

Buổi chiều

Nghỉ