Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
29/11/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

-  Đ/c Vân tham gia lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở tại Tp. Huế đến hết ngày 17/12/2021

Buổi chiều

- 14h30: Đ/c Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm

- Đ/c Giám đốc làm việc tại Sở Kế hoạch - Đầu tư

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

P.TC-HC 

 

Đ/c Lạc lái xe

Thứ 3
30/11/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- 07h45: Đ/c Trí tham dự Hội thảo Kỹ thuật về quản lý hợp tác và tuần tra rừng dựa vào cộng đồng của BQL DA VFBC tại Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình

 

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai họp BCH Đảng ủy tại Phòng họp tầng 2 BQL Vườn (Thành phần tham gia khác: BCH Đảng ủy VQG)

Thứ 4
01/12/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- 08h30: Đ/c Trí làm việc tại UBND xã Thượng Trạch (Thành phần tham gia khác: Đ/c Tổ trưởng Tổ thư ký BTV BTTB, Trạm trưởng Trạm KL Thượng Trạch)

- Đ/c Trí tham dự Hội nghị của BQL DA bảo vệ và phát triển rừng tại Khách sạn Anh Linh 2 - TP. Đồng Hới (cả ngày)

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

 

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- 13h30: Đ/c Khai dự Đại hội Chi đoàn Văn phòng

Thứ 5
02/12/2021
Buổi sáng

- 08h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc với Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học về xây dựng Văn kiện Dự án GEF7 tại Hội trường tầng 2 BQL Vườn (Thành phần tham dự khác: Theo Giấy mời)

- 08h00: Đ/c Trí họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ

P.TC-HC, KH-TC, KH&HTQT chuẩn bị nội dung liên quan

 

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc với Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học về xây dựng Văn kiện Dự án GEF7 tại Hội trường tầng 2 BQL Vườn (Thành phần tham dự khác: Theo Giấy mời)

- Đ/c Trí họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ

.TC-HC, KH-TC, KH&HTQT chuẩn bị nội dung liên quan

 

Đ/c Vinh lái xe

Thứ 6
03/12/2021
Buổi sáng

- 08h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc với Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học về xây dựng Văn kiện Dự án GEF7 tại Hội trường tầng 2 BQL Vườn (Thành phần tham dự khác: Theo Giấy mời)

- Đ/c Khai dự Hội nghị tổng kết An ninh Quốc phòng tại huyện Bố Trạch (cả ngày)

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 17h00: Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc tham dự Lễ trao giải cuộc thi “Ảnh về VQG Phong Nha - Kẻ Bàng” trên Internet nhân kỷ niệm 20 năm thành lập VQG tại Nhà hàng Sơn Đòong (Thành phần tham dự khác: Theo Giấy mời)

 

P.TC-HC, KH-TC, KH&HTQT, TTDL chuẩn bị nội dung