Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline : 0941374996 - 0919052111 - 0232 3677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
18/09/2017
Buổi sáng

- 8h30: Giám đốc, các Phó Giám đốc hội ý lãnh đạo BQL Vườn và Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai một số công việc khắc phục hậu quả cơn bão số 10

- Các phòng, đơn vị trực thuộc

Buổi chiều

- Giám đốc đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vinh - Lái xe

Thứ 3
19/09/2017
Buổi sáng

- Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác BVR và tình hình khắc phục hậu quả bão số 10 (cả ngày)

- Đ/c Vân đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão số 10 tại Trạm Kiểm lâm Dân Hóa và Hóa Sơn (cả ngày)

 

- Đ/c Quyết - Lái xe

- Đ/c Vinh - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 4
20/09/2017
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Giám đốc đi công tác đến hết ngày 23/9/2017

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vinh - Lái xe

Thứ 5
21/09/2017
Buổi sáng

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 6
22/09/2017
Buổi sáng

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan