Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
11/11/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí làm việc với UBKT Đảng ủy BQL Vườn

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 3
12/11/2019
Buổi sáng

- 07h00: Giám đốc tham dự phiên toà phúc thẩm vụ ông Phan Văn Lai kiện quyết định buộc thôi việc

 

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng (cả ngày)

- Hạt Kiểm lâm VQG (đ/c Vĩnh - Hạt phó, đ/c Vinh - Phụ trách Bộ phận HCTH, chuyên viên Bộ phận PCKT)

 

- Đ/c Nhân - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc,  đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 4
13/11/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc tham dự Hội nghị kiểm điểm viên chức vi phạm theo Kết luận của Thanh tra tỉnh (do Sở Nội vụ chủ trì tổ chức tại Trụ sở Trung tâm Du lịch PN-KB)

- Đ/c Vân đi cơ sở (cả ngày)

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng (cả ngày)

- Phòng TC-HC, Trung tâm Du lịch PN-KB

 

 

- Đ/c Nhân - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 5
14/11/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc dự Lễ giỗ các AHLS tại Hang Tám Cô và đi kiểm tra công tác BVR (cả ngày)

- Đ/c Vân tham dự Hội thảo Chia sẽ kết quả thực hiện và phản hồi về thực tế áp dụng Chương trình tập huấn “Giảm thiểu rủi ro thiên tai với Di sản thế giới” tại Hà Nội và làm việc với Cục Di sản Văn hóa đến hết ngày 15/11/2019

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vinh - Lái xe

 

- Đ/c Thắng-PTP KH-TC

Buổi chiều

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 6
15/11/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- 08h00: Đ/c Trí tham dự Hội thảo giới thiệu và tham vấn việc tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

 

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về an ninh mạng

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vinh - Lái xe