Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline : 0941374996 - 0919052111 - 0232 3677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
29/05/2017
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- 10h30: Giám đốc làm việc với Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

 

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- 15h00: Giám đốc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh

- Đ/c Vân hội ý BTV CĐCS chuẩn bị sơ kết Khối thi đua các CĐCS trực thuộc LĐLĐ

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan

Thứ 3
30/05/2017
Buổi sáng

- Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân kiểm tra công tác chuẩn bị sơ kết Khối thi đua các CĐCS trực thuộc LĐLĐ (cả ngày)

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng và các mô hình sinh kế (cả ngày)

 

- Đ/c Lạc - Lái xe

 

- Đ/c Quyết - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 4
31/05/2017
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân kiểm tra công tác chuẩn bị sơ kết Khối thi đua các CĐCS trực thuộc LĐLĐ

 

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc làm việc với đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tại VQG

- Đ/c Vân chủ trì sơ kết Khối thi đua các CĐCS trực thuộc

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Từ 17h đến 22h. Giám đốc, các Phó Giám đốc dự tiệc giao lưu và chương trình văn nghệ Khối thi đua các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tại Vườn thực vật

(Thành phần tham dự theo Giấy mời)

- Đ/c Lạc - Lái xe

 

 

- Đ/c Vinh - Lái xe

Thứ 5
01/06/2017
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 8h00: Đ/c Vân đi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ V và đại biểu HĐND huyện Bố Trạch khóa XVIII tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IV tại xã Hưng Trạch

 

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- 15h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh tại VQG

- P.TC-HC, CĐCS VQG

Thứ 6
02/06/2017
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Giám đốc đi cơ sở

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí làm việc với Đoàn kiểm tra công tác Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam tại VQG

- Đ/c Vinh - Lái xe

 

- Ban thư ký BTTB

Thứ 7
03/06/2017
Buổi sáng

- Giám đốc đi cơ sở 

- 06h30: Đ/c Trí dự Lễ Mít tinh và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 tại Quảng trưởng biển Bảo Ninh

- Đ/c Vinh - Lái xe

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc đi cơ sở 

- Đ/c Vinh - Lái xe