Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline : 0919052111 - 052 677021
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
13/11/2017
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân làm việc với Đoàn kiểm tra của BCH Quân sự huyện Bố Trạch

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 3
14/11/2017
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc thông qua Kế hoạch hỗ trợ thôn bản thuộc Dự án rừng đặc dụng PN-KB

- 08h00: Đ/c Vân, đ/c Trí  dự lớp khai mạc Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 tại VQG

- Đ/c Khai tập huấn khai thác, sử dụng phần mềm theo dõi nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Sở Thông tin Truyền thông (cả ngày)

 - BQL DA RĐD

Buổi chiều

- Giám đốc, Đ/c Vân, đ/c Trí  làm việc tại cơ quan

Thứ 4
15/11/2017
Buổi sáng

- Giám đốc đi khảo sát điều kiện lắp đặt thuỷ điện nhỏ Trạm Kiểm lâm Km 37 và Km 40 (cả ngày)

- Đ/c Vân đi kiểm tra Điểm DLST và diễn giải môi trường Vườn thực vật (cả ngày)

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- P.KH-TC, đ/c Vinh - Lái xe

 
- Trung tâm Cứu hộ
Buổi chiều

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 5
16/11/2017
Buổi sáng

- Giám đốc đi kiểm tra công tác BVR ở một số Trạm Kiểm lâm (cả ngày)

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí dự Hội nghị đánh giá Luật Đa dạng sinh học tại Sở Tài nguyên - Môi trường

- Hạt Kiểm lâm, đ/c Vinh - Lái xe
 
- Đ/c Lạc - Lái xe
Buổi chiều

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 6
17/11/2017
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí làm việc với Đoàn công tác của Sở Nông lâm tỉnh Khăm Muộn, Lào

 

- P.KHHTQT, HKL

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan