Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
20/05/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí tiếp tục tham dự khóa bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp Sở đến 10/6/2019

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân tham dự cuộc họp tại UBND tỉnh về Lễ hội hang động

Thứ 3
21/05/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc làm việc với 2 nhà khoa học Mỹ về hoạt động khảo sát tại VQG

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Phòng KH&HTQT

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 4
22/05/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc đi kiểm tra công tác BVR và PCCCR (cả ngày)

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Hạt Kiểm lâm, đ/c Vinh - Lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 5
23/05/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân đi kiểm tra các tuyến điểm du lịch (cả ngày)

 

- Đ/c Vinh - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 6
24/05/2019
Buổi sáng

- Giám đốc đi kiểm tra công tác BVR và PCCCR (cả ngày)

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Hạt Kiểm lâm, đ/c Vinh - Lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan