Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
10/08/2020
Buổi sáng

- Giám đốc dự Hội nghị cán bộ cốt cán Hạt Kiểm lâm

- Đ/c Vân làm việc tại TTDL

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí làm việc tại Đồng Hới

Thứ 3
11/08/2020
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân làm việc tại TTDL

- Đ/c Trí đi cơ sở

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 4
12/08/2020
Buổi sáng

- Giám đốc dự Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn

- Đ/c Vân làm việc tại TTDL

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Khai làm việc tại Đồng Hới (cả ngày)

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc làm việc với Công ty Mộc Nam (Thành phần tham dự theo Giấy mời)

- Đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- P.KH-TC

Thứ 5
13/08/2020
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân làm việc tại TTDL

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 6
14/08/2020
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân làm việc tại TTDL

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan