Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
23/03/2020
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- 13h30: Giám đốc, các Phó Giám đốc họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ VQG, nhiệm kỳ 2020-2025

- Các thành viên tiêu ban văn kiện

Thứ 3
24/03/2020
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Trí họp BQL dự án Rừng Đặc dụng để triển khai một số công việc

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Khai kiểm tra công tác nội vụ tại Trung tâm Du lịch (cả ngày)

 

 

- P.TC-HC

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân làm việc tại Trung tâm Du lịch

Thứ 4
25/03/2020
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí họp giao ban BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh tại Chi cục Kiểm lâm

Buổi chiều

- 13h30: Giám đốc, các Phó Giám đốc dự Đại hội Chi bộ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn

Thứ 5
26/03/2020
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- 14h30: Đ/c Trí dự Hội nghị công bố kế hoạch thanh tra của Thanh Tra tỉnh đối với các dự án cơ sở tại Thanh Tra tỉnh

- Đ/c Khai họp thống nhất dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra công tác nội vụ tại Trung tâm Du lịch

 

 

 

- P.TC-HC

Thứ 6
27/03/2020
Buổi sáng

- 07h30: Giám đốc dự Đại hội điểm và thí điểm chủ trương Đại hội trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy để rút kinh nghiệm tại Đại hội Chi bộ Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày)

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí làm việc với Đoàn Thanh tra BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh tại VQG

- Đ/c Lạc - Lái xe

 

 

- Đ/c Nguyễn Quang Vĩnh - PHT HKL, đ/c Đoàn Thanh Bình - TT BP PCKT, đ/c Lê Thị Tư - Kế toán, đ/c Lê Văn Vinh - PTP TC-HC

Buổi chiều

- Đ/c Vân, đ/c Khai họp thông qua Thông báo kết luận kiểm tra công tác nội vụ tại Trung tâm Du lịch

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- P.TC-HC, TTDL