Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: 0941374996 - 0919052111 - 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
12/11/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 08h30: Đ/c Khai làm việc với Đoàn nghiên cứu Viện Sinh thái và TNSV

 

- P.KHHTQT

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 3
13/11/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân dự Hội thảo Khai thác tiềm năng du lịch Quảng Bình từ tài nguyên văn hóa (cả ngày)

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng (cả ngày)

 

- Đ/c Lạc - Lái xe

 

- Đ/c Nhân - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 4
14/11/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc với Đoàn kiểm tra về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Huyện uỷ Bố Trạch (Thành phần tham dự gồm Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo BQL Vườn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc)

- Phòng TC-HC, đ/c Tính - Phụ trách công tác Đảng

Buổi chiều

- Giám đốc đi kiểm tra thực địa với Nhà đầu tư tại khu vực U Bò

- 14h30: Các Phó Giám đốc dự Lễ giỗ 46 năm ngày hy sinh các AHLS tại Hang Tám cô và trên Đường 20 - Quyết Thắng

- Đ/c Vinh - Lái xe

- Đ/c Lạc - Lái xe

 

Thứ 5
15/11/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân đi cơ sở (cả ngày)

Buổi chiều

- Giám đốc đi cơ sở

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 14h00: Đ/c Khai họp BCH CĐCS

- Đ/c Vinh - Lái xe

 

- Đ/c Dung, đ/c Vinh- UV BCH

Thứ 6
16/11/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai họp rà soát lại công tác chuẩn bị cho Hội nghị công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2018

- 08h00: Đ/c Trí dự nghe chuyên gia báo cáo kết quả điều tra thực địa các loài thú lớn tại VQG

- Phòng KHHTQT, Phòng TC-HC, Phòng KH-TC, TTDL

- P.KHHTQT, TTCH, Hạt Kiểm lâm, đ/c Toàn - Kế toán VQG

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 14h30: Đ/c Khai nghe Đoàn nghiên cứu Viện Sinh thái Phát triển sinh vật báo cáo kết quả nghiên cứu

 

- P.KHHTQT