Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
13/09/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc chỉ đạo làm việc online

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc chỉ đạo làm việc online

Thứ 3
14/09/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc chỉ đạo làm việc online

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc chỉ đạo làm việc online

Thứ 4
15/09/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc chỉ đạo làm việc online

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc chỉ đạo làm việc online

Thứ 5
16/09/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai chỉ đạo làm việc online (cả ngày)

- 08h30: Đ/c Trí dự họp trực tuyến về “đánh giá rào cản trong thực thi pháp luật liên quan đến tội phạm hủy hoại rừng và buôn bán trái phép ĐVHD” của USAID VFBC (Thành phần tham dự khác: Trường phòng KHHTQT,  Hạt trưởng  HKL, Trưởng bộ phận PCKT HKL)

Buổi chiều

- Đ/c Trí chỉ đạo làm việc online

Thứ 6
17/09/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc chỉ đạo làm việc online

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc chỉ đạo làm việc online