Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: 0941374996 - 0919052111 - 0232 3677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
22/01/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 3
23/01/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác BVR ở một số khu vực (cả ngày)

 

- Đ/c Nhân - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Khai dự Hội nghị tổng kết Khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2017 tại Đồng Hới

 

- P TC-HC, đ/c Lạc - Lái xe

Thứ 4
24/01/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi kiểm kê tài sản tại Hạt Kiểm lâm khu vực Bố Trạch (cả ngày)

 

- Đ/c Nhân - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 5
25/01/2018
Buổi sáng

- Giám đốc đi kiểm tra công tác BVR ở một số khu vực trong VQG (cả ngày)

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi kiểm kê tài sản tại Hạt Kiểm lâm khu vực Minh Hóa ( cả ngày)

- Bộ phận PCKT Hạt Kiểm lâm, đ/c Vinh - Lái xe
 
- Đ/c Nhân - Lái xe
Buổi chiều

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 6
26/01/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc dự Hội nghị lấy ý kiến về việc tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Quy hoạch Khu Du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

- Phòng KHHTQT, Phòng TCHC

Buổi chiều

- Giám đốc đi cơ sở

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc với LĐLĐ tỉnh duyệt Văn kiện Đại hội Công đoàn cơ sở 2017-2022

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Vinh - Lái xe