Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline : 0941374996 - 0919052111 - 0232 3677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
17/07/2017
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân nghỉ ốm

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

Thứ 3
18/07/2017
Buổi sáng

- Giám đốc làm việc tại Đồng Hới (cả ngày)

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Đ/c Trí làm việc với Đoàn nghiên cứu của Viện Địa chất

- P.KHHTQT

Thứ 4
19/07/2017
Buổi sáng

- Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng và PCCCR khu vực Thượng Trạch

 

- Đội KL cơ động; Đ/c Quyết - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc làm việc tại cơ quan

- 14h30: Đ/c Trí dự buổi làm việc của Sở Tài nguyên - Môi trường về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng DA Khu DL STND Khe Môn tại Công ty TNHH MTV Chua Me đất

 

- Đ/c Thắng -P.KH-TC, đ/c Vinh - Lái xe

Thứ 5
20/07/2017
Buổi sáng
- Giám đốc dự Hội nghị khu vực Bắc Trung Bộ về “Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững trong bối cảnh mới: Cơ hội và thách thức với địa phương, doanh nghiệp” tại khách sạn Mường Thanh Luxury Nhật Lệ

- Đ/c Trí dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ năm của BCH TW Đảng tại tỉnh

- P.KHHTQT, đ /c Lạc - Lái xe

 

-  Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều
- Giám đốc dự Hội nghị khu vực Bắc Trung Bộ về “Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững trong bối cảnh mới: Cơ hội và thách thức với địa phương, doanh nghiệp” tại khách sạn Mường Thanh Luxury Nhật Lệ

- Đ/c Trí dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ năm của BCH TW Đảng tại tỉnh

- P.KHHTQT, đ /c Lạc - Lái xe

 

-  Đ/c Lạc - Lái xe

Thứ 6
21/07/2017
Buổi sáng

- Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí làm việc với các hộ kinh doanh và BQL Khu du lịch sinh thái Động Thiên Đường

 

- Hạt Kiểm lâm, Đ/c Quyết - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc làm việc tại cơ quan

- 13h30: Đ/c Trí dự Hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính tại UBND tỉnh

 

- Đ/c phụ trách BPPCKT HKL, đ/c Lạc -  Lái xe