Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
16/09/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí làm việc với nhóm BTTB tại Trường Sơn (cả ngày)

 

- Đ/c Nhân - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 3
17/09/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc làm việc với Ban Nội chính Tỉnh uỷ

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân đi kiểm tra công trình XD Trạm Trộ Mơợng

 

- Phòng KH-TC, đ/c Lạc - Lái xe

Thứ 4
18/09/2019
Buổi sáng

- Giám đốc đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả của mưa lũ tại các điểm kinh doanh du lịch trên địa bàn VQG (cả ngày)

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng (cả ngày)

- Phòng KH-TC, đ/c Vũ - Lái xe HKL

 

- Đ/c Nhân - Lái xe

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Vân dự Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14h00: Đ/c Khai họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ KH&CN VQG.

- Phòng TC-HC, đ/c Lạc - Lái xe

Thứ 5
19/09/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc tham dự buổi làm việc về công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tăng trưởng khách trong thời gian thấp điểm và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch tại phòng họp UBND tỉnh

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- 08h00: Đ/c Trí tham dự Hội thảo Bảo tồn loài Vượn đen má trắng siki tại Đồng Hới (cả ngày)

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 6
20/09/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc đi kiểm tra địa điểm di dời chốt 27 Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí làm việc với Tổ chức Bảo tồn Rùa Châu Á tại VQG (cả ngày)

- Bộ phận HC-TH, PC-KT Hạt kiểm lâm, Đ/c Vũ - Lái xe 

- Phòng KH&HTQT, Bộ phận PC-KT, HKL

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- 14h00: Đ/c Khai tham dự Hội nghị phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 tại Hội trường UBND tỉnh.

 

- Đ/c Lạc - Lái xe