Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Ngày 17/9/2015, BQL Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã có Quyết định số 71/QĐ-VQG về việc thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Theo đó, ngày 18 tháng 9 năm 2015, 18 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch đã được Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật phối hợp với Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tổ chức thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Các cá thể động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên lần này bao gồm: 01 cá thể Khỉ mặt đỏ Macaca arctoides; 01 cá thể Khỉ đuôi lợn Macaca leonina02 cá thể Khỉ vàng Macaca mulatta; 04 cá thể rùa hộ trán vàng miền Bắc Cuora galbinifrons; 06 cá thể Rùa hộp trán vàng miền Trung Cuora bourreti; 02 cá thể Cầy vòi hươngParadoxurus hermaphroditus và 02 cá thể Đon Atherurus macrourus.

 

https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/the1baa320c491e1bb99ng20ve1baadt201_1476436597.jpg

Đồng chí Lê Thúc Định, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật công bố Quyết định số 71/QĐ-VQG về việc thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Trong số 18 cá thể động vật hoang dã nói trên, có 4 cá thể Rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons) là loài động vật hoang dã quý hiếm của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng có tên trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Theo quy định của pháp luật, các hành vi vi phạm đối với loài này đều bị xử lý hình sự theo Điều 190 của bộ Luật Hình sự năm 2009.

 

https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/the1baa320c491e1bb99ng20ve1baadt202_1476436597.jpg

Thả động vật hoang dã về tự nhiên

 Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiến hành tiếp nhận và cứu hộ 105 cá thể động vật hoang dã các loài,  tổ chức thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 46 cá thể động vật hoang dã, góp phần to lớn vào việc bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

 Ngọc Kiên

 

Translate by Google »