Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thả động vật rừng về môi trường tự nhiên

Ngày 06/3/2015, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả 08 cá thể động vật rừng đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

08 cá thể được thả vào tự nhiên gồm có 04 cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus), 01 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), 01 cá thể khỉ mốc (Macaca asammensis) và 02 cá thể rùa sa nhân (Pyxidea mouhotii). Ngay sau khi được thả các cá thể đã nhanh chóng hòa nhập vào môi trường tự nhiên.

Trong đợt tái thả này, đoàn làm phim của Hãng Truyền hình Hoferichter and Jacobs (Đức) cũng đã phối hợp với Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật tiến hành các cảnh quay về quá trình thả động vật rừng về tự nhiên nhằm quảng bá các giá trị về tự nhiên và cũng như các nỗ lực trong công tác cứu hộ, bảo tồn động vật rừng tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng./.

 

Một số hình ảnh:

https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/chuan20bi20tha2028129_1476436930.jpg

https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/1476436930rtgoiq606b.jpg

https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/hoa20nhapjpg201_1476436930.jpg

https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/quay20phimjpg201_1476436930.jpg

 

Ngọc Kiên

Translate by Google »