Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thả động vật rừng về môi trường tự nhiên

Ngày 29/2/2016, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả 09 cá thể động vật rừng đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Các cá thể được thả vào tự nhiên gồm có: 01 cá thể Khỉ mặt đỏ Macaca arctoides, 02 cá thể Khỉ mốc Macaca assamensis, 04 cá thể rùa sa nhân Pyxidea mouhotii, 02 cá thể Cầy vòi hương Paradoxurus hermaphrodites. Các cá thể đã nhanh chóng thích ứng và hòa nhập vào môi trường tự nhiên ngay sau khi được tái thả.

 

https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/anh20thajpg202_1476436319.jpg

 

Trước đó, ngày 22/1/2016 Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật cũng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả  11 cá thể  động vật hoang dã vào tự nhiên gồm 05 cá thể rùa (02 rùa hộp trán vàng  miền Bắc Cuora galbinifron, 02 rùa sa nhân Pyxidea mouhotii, 01 rùa núi viền Manouria impressa), 03 cá thể khỉ (01 Khỉ mặt đỏ Macaca arctoides, 02 khỉ vàng Macaca mulatta), 02 cá thể cầy (01 cá thể Cầy vòi hươngParadoxurus hermaphrodites, 01 Cầy vòi mốc Paguma larvata), 01 trăn gấm  Python reticulates.

 

https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/anh20trc483n_1476436319.jpg

 

Như vậy, từ đầu năm 2016 đến nay Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã cứu hộ thành công và tái thả vào tự nhiên 20 cá thể động vật rừng, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

BBT

 

Translate by Google »