Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Tiếp nhận cá thể Chà vá chân nâu

Ngày 10/12/2012, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ, Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã tiếp nhận 01 cá thể Chà vá chân nâu để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể Chà vá chân nâu này nặng khoảng 4,5 kg, do ông Nguyễn Viết Xuân – cựu chiến binh ở thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp mua lại từ một người dân. Khi biết đây là loài động vật quý hiếm, ông đã chủ động bàn giao cá thể này cho UBND xã Quảng Hợp để giao nộp cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Đại diện chính quyền địa phương xã Quảng Hợp, Hạt kiểm lâm Quảng Trạch và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã tiến hành giao nhận đưa về cứu hộ trong điều kiện cá thể đã bỏ ăn nhiều ngày.

Chà vá chân nâu có tên khoa học là Pygathrix nemaeus, là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB Nghị định 32/2006/NĐ-CP.

 

https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/anh20giao20nhan20cha20va20chan20nau_1476437771.jpg
Cá thể Chà vá chân nâu được bàn giao

 

Tin, bài: Vĩnh Lệ

Translate by Google »