Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật: Tiếp nhận, cứu hộ động vật rừng quý hiếm

Ngày 10 tháng 11 năm 2014, Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa đã ra quyết định chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 06 cá thể động vật rừng quý hiếm để tiến hành cứu hộ.

Các cá thể động vật rừng quý hiếm được chuyển giao gồm có: 03 khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), 02 khỉ mốc (Macaca assamensis) và 01 trăn gấm (Python reticulatus). Đây là các cá thể động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IIB – Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm bị buôn bán trái phép qua địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình và được công an huyện Tuyên Hóa bắt giữ chuyển giao tang vật cho Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa xử lý.

 

Hiện tại các cá thể này đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại Khu Cứu hộ Động vật rừng thuộc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật. Sau khi nuôi chăm sóc, cứu hộ và đạt thời gian kiểm dịch, những cá thể động vật đủ điều kiện tái thả sẽ được thả lại vào tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

 

Một số hình ảnh:

 

https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/dong20vat1_1476437211.jpg

 

https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/dong20vat2_1476437212.jpg

 

Ngọc Kiên

 

Translate by Google »