Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng: tiếp nhận cứu hộ Cu li nhỏ

Ngày 1 tháng 4 năm 2014, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 01 cá thể Cu li nhỏ từ ông Trần Thanh Ngà trú tại thôn Trung Thuỷ, xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Khi tiếp nhận, tình trạng sức khỏe của cá thể Cu li nhỏ bình thường, có trọng lượng là 0,5kg.

Cu li nhỏ có danh pháp khoa học là Nycticebus pygmaeus, thuộc nhóm IB, Nghị định  32/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Sách đỏ Việt Nam phân hạng sẽ nguy cấp (VU A1, c,d) ,  Danh mục đỏ IUCN phân hạng  sẽ nguy cấp ( VU – Vulnerable). Cu li nhỏ phân bố trong phạm vi lãnh thổ của Lào, Cam-phu – chia và Việt Nam, là 01 trong mười loài linh trưởng được ghi nhận ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng./.

Một số hình ảnh:
https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/anh20culi1_1476437404.jpg

 

https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/anh20culi2_1476437404.jpg

 

Huyền Sương – Ngọc Kiên

 

Translate by Google »