Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiếp nhận Voọc Hà Tĩnh

Ngày 05/9/2012, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã tiếp nhận 01 cá thể Voọc Hà Tĩnh từ Trạm kiểm lâm La Trọng thuộc Hạt kiểm lâm Minh Hóa.

Cá thể Voọc Hà Tĩnh này do ông Hồ Chăn, dân tộc Khùa ở bản La Trọng 1 bắt được tại khu vực rừng đá vôi tiếp giáp với ranh giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Cán bộ Trạm kiểm lâm La Trọng đã tiến hành tuyên truyền, vận động, thuyết phục ông Hồ Chăn giao nộp lại cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Đại diện của Chi cục kiểm lâm Quảng Bình, Hạt kiểm lâm Minh Hóa, Trạm kiểm lâm La Trọng và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã tiến hành giao nhận đưa về cứu hộ trong điều kiện cá thể đang bị rối loạn tiêu hóa.

Voọc Hà Tĩnh có tên khoa học là Trachypithecus hatinhensis, là động vật quý hiếm thuộc nhóm IB Nghị định 32/2006/NĐ-CP.

 Một số hình ảnh tại buổi giao nhận:

 

https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/anh20nhan20vooc201_1476437714.jpg
Các bên tiến hành bàn giao cá thể Voọc Hà Tĩnh

 

https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/anh20nhan20vooc202_1476437715.jpg
Cá thể Voọc Hà Tĩnh được bàn giao

 

Tin bài: Ngọc Kiên – Vĩnh Lệ

 

Translate by Google »