Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng : Triển khai giai đoạn III, Hợp phần GIZ

Sáng ngày 2 tháng 4 năm 2014, BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã có buổi làm việc với Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ), Ban quản lý Dự án khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng và Đơn vị tư vấn Dự án – Văn phòng AHT để tiến hành trao đổi các cơ chế hợp tác thực hiện kế hoạch hoạt động Giai đoạn 3 Dự án khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng – Hợp phân GIZ.

Trong buổi làm việc này các bên tập trung vào trao đổi  Hội thảo xây dựng lộ trình và kế hoạch hành động cho giai đoạn 2014-2015 và tầm nhìn đến 2020 trong hợp tác liên biên giới giữa VQG Phong Nha – Kẻ Bàng  và KBT Hin Nậm Nô dựa trên Biên bản Ghi nhớ ký kết giữa UBND tỉnh Quảng Bình và Chính quyền tỉnh Khăm Muộn ngày 16/11/2012.

 

Tại buổi làm việc hai bên đã thống nhất vai trò và trách nhiệm của các bên trong quá trình triển khai các hoạt động. Đồng thời thảo luận, bổ sung, sửa đổi và đi đến nhất trí kế hoạch tổ chức hội thảo vào trung tuần tháng 5/2014. Bộ phận tham mưu sẽ hoàn tất kế hoạch trình Ban quản lý Vườn và Văn phòng GIZ thông qua vào 10/4 để tiến hành các bước tiếp theo./.

 

Một số hình ảnh:

 

https://phongnhakebang.vn/uploads/cooperation/wyswyg/2017_05/anh20lbg1_1475568244_1495784696.jpg

https://phongnhakebang.vn/uploads/cooperation/wyswyg/2017_05/anh20lbg2_1475568244_1495784697.jpg

BBT

Translate by Google »