Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

10 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên

Ngày 25/12/2023, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ, kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Số lượng động vật được thả bao gồm: 05 Khỉ vàng (Macaca mulatta) và 05 Khi đuôi lợn (Macaca leonina).

Các cá thể động vật hoang dã trên là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Được biết, năm 2023, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận, chăm sóc và cứu hộ 49 cá thể động vật hoang dã, đã thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 48 cá thể, góp phần quan trọng vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng./.

Huyền Sương

 

Translate by Google »