Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng làm việc với đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Yên

Chiều ngày 28 tháng 7 năm 2020, đồng chí Phạm Hồng Thái – Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, và các đồng chí trong Ban lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc có buổi làm việc với đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Yên do đồng chí Nguyễn Trọng Tùng – Giám đốc làm trưởng đoàn.

A group of people holding a picture Description automatically generated

Tại buổi làm việc đồng chí Phạm Hồng Thái Vườn giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức BQL vườn và tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng trong thời gian qua. Trong thời gian làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm trong một số vấn đề liên quan như dịch vụ môi trường rừng, công tác bảo vệ rừng, phát triển du lịch và thực địa tại điểm du lịch động Phong Nha và Vườn Thực vật./.

Hải Nguyên

Chiều ngày 28 tháng 7 năm 2020, đồng chí Phạm Hồng Thái – Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, và các đồng chí trong Ban lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc có buổi làm việc với đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Yên do đồng chí Nguyễn Trọng Tùng – Giám đốc làm trưởng đoàn.

A group of people holding a picture Description automatically generated

Tại buổi làm việc đồng chí Phạm Hồng Thái Vườn giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức BQL vườn và tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng trong thời gian qua. Trong thời gian làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm trong một số vấn đề liên quan như dịch vụ môi trường rừng, công tác bảo vệ rừng, phát triển du lịch và thực địa tại điểm du lịch động Phong Nha và Vườn Thực vật./.

Hải Nguyên

 

Translate by Google »