Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Chuyến công tác của đoàn cán bộ Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tại tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào

Trên cơ sở triển khai chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023, đoàn công tác của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng do đồng chí Đinh Huy Trí – Phó Giám đốc BQL Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng làm trưởng đoàn, cùng các thành viên là đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban quản lý Vườn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào trong các ngày từ 17-20/8/2023.

A group of people standing around a table Description automatically generated

Ông Bounchan Xaypania – Giám đốc sở nông lâm tỉnh Khăm Muộn đại diện cho chính quyền tỉnh Khăm Muồn và đ/c Đinh Huy Trí cùng trao đổi BB cuộc họp tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc với ông Phakhanxay Sikhanxay – Cục Trưởng Cục Di sản Lào và đại diện các cơ quan, phòng, ban của tỉnh Khăm Muồn, đoàn công tác của Ban quản lý Vườn đã đánh giá tình hình phối hợp triển khai trong thời gian qua về các nội dung liên quan đến xây dựng hồ sơ đề cử Di sản Thế giới của Vườn Quốc gia Hin Nậm Nô. Trong đó, Ban quản lý Vườn đã tham gia góp ý và đề nghị sửa đổi một số nội dung đối với hồ sơ đề cử di sản của VQG Hin Nậm Nô, đồng thời kiến nghị về mặt kỹ thuật đối với việc xây dựng hồ sơ di sản liên biên giới của VQG Hin Nậm Nô phải đảm bảo tính nguyên tắc, tất cả các thông tin, hồ sơ quản lý không làm ảnh hưởng và thay đổi hiện trạng VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Ngoài ra, đoàn công tác của Ban quản lý Vườn cũng đã đề xuất với chính quyền tỉnh Khăm Muồn cũng như Ban quản lý VQG Hin Nậm Nô cần chú trọng công tác tuần tra, bảo vệ; tuyên truyền, vận động người dân về pháp luật; công tác nghiên cứu đa dạng sinh học; phát triển du lịch và cải thiện nâng cao đời sống đối với vùng đệm và vùng lõi nhằm đảm bảo yêu cầu về các tiêu chí để trình UNESCO công nhận VQG Hin Nậm Nô là Di sản Thiên nhiên thế giới. Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Đinh Huy Trí – Phó Giám đốc BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Trưởng đoàn công tác và đồng chí Bounchan Xaypania  Giám đốc Sở Nông lâm tỉnh Khăm Muồn đã cùng ký Biên bản cuộc họp, thông qua ý kiến tại buổi làm việc.

Trước đó, trong hai ngày 17 và ngày 18/8/2023, đoàn công tác của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cũng đã có thời gian làm việc với Vườn Quốc gia Nakai Nậm Thơn nhằm chia sẻ kinh nghiệm về quy chế hợp tác quốc tế, những thành công trong công tác cứu hộ động vật hoang dã tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và bày tỏ mong muốn cùng hợp tác, tạo điều kiện cho cán bộ hai bên cùng học tập kinh nghiệm thực tế về các lĩnh vực du lịch, cứu hộ động vật hoang dã và điều tra động thực vật.

Từ năm 2020 đến năm 2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên đã ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động đoàn ra của Ban quản lý Vườn trong việc trao đổi với các cơ quan, sở ngành của tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào. Chuyến công tác lần này, ngoài mục đích làm việc về các nội dung liên quan đến hỗ trợ xây dựng Hồ sơ đề cử Di sản Thế giới đối với Vườn Quốc gia Hin Nậm Nô, tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào còn là dịp để thúc đẩy triển khai các nội dung theo Biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và VQG Hin Nậm Nô, đồng thời thảo luận và đề xuất kế hoạch hợp tác với Vườn Quốc gia Nakai Nậm Thơn trong nghiên cứu khoa học và bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học của hai bên; kế hoạch hợp tác, xây dựng hành lang đa dạng sinh học giữa VQG Nakai Nậm Thơn – VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và VQG Hin Nậm Nô./.

Một số hình ảnh làm việc của đoàn với các bên liên quan tại tỉnh Khăm Muồn, CHDCND Lào

A group of people standing in a room Description automatically generated

A group of people sitting at long tables Description automatically generated

A group of people sitting at a table Description automatically generated

Mỹ Hạnh

 

Translate by Google »