Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Rà soát công tác triển khai thực hiện biên bản ghi nhớ giữa VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và VQG Hin Nậm Nô

Nhằm triển khai hiệu quả các nội dung theo Biên bản Hội đàm giữa tỉnh Quảng Bình, nước CHXHCN Việt Nam và tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào (ký ngày 11 tháng 4 năm 2023) trong việc hợp tác bảo tồn và phát huy các giá trị đa dạng sinh học khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nậm Nô, ngày 09/7/2024 tại Thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muồn đã diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, rà soát công tác triển khai thực hiện biên bản ghi nhớ giữa hai VQG.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Đinh Huy Trí – Phó Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và đồng chí Sụ Khăn In Thạ Nụ Hặc – Phó Giám đốc Sở Nông lâm tỉnh Khăm Muồn. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Di sản thế giới, Cục Lâm nghiệp, Cục Kế hoạch và Hợp tác Quốc tế Lào, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban Nghành tỉnh Khăm Muồn, lãnh đạo huyện Bua La Pha, lãnh đạo VQG Hin Nậm Nô, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và VQG Hin Nậm Nô đã báo cáo tiến độ hợp tác, tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo tồn, thực thi pháp luật, công tác giám sát, kiểm soát, phòng chống các hoạt động khai thác, vận chuyển, săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép, công tác tuyên truyền, phổ biến bảo tồn đa dạng sinh học cho cộng đồng người dân khu vực biên giới. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững, nghiên cứu khoa học; trao đổi kinh nghiệm giữa hai VQG.

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nậm Nô chụp ảnh lưu niệm

Hai bên cũng đã thống nhất các nội dung, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục phối hợp trong công tác nghiên cứu đa dạng sinh học như: phát hiện các loài mới, loài đặc hữu, loài động thực vật nguy cấp, quý, hiếm…, trên tinh thần độc quyền nghiên cứu khoa học và quy định phê duyệt của hai bên. Trao đổi kinh nghiệm, triển khai, đánh giá kết quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học tiến tới thực hiện cơ chế bảo tồn đa dạng sinh học phù hợp và hiệu quả. Tổ chức các hội nghị báo cáo về tình hình thực thi pháp luật, tuần tra tại đường biên giới của hai bên. Nâng cao tuyên truyền, phổ biến bảo tồn đa dạng sinh học cho cộng đồng người dân tại khu vực biên giới giữa hai tỉnh. Phối hợp xuất bản sách, ấn phẩm chung và các sản phẩm phục vụ công tác truyền thông, quảng bá gắn liền với các hoạt động của hai bên. Tổ chức các đoàn cán bộ trao đổi, học tập chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý, bảo tồn, du lịch sinh thái; mở rộng sự hợp tác với Vườn Quốc gia Na Kai – Nậm Thơn. Thống nhất việc chỉnh sửa nội dung hồ sơ đề cử VQG Hin Nậm Nô là Di sản Thiên nhiên thế giới liên biên giới với Di sản Thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Chuẩn bị thủ tục hồ sơ để hai VQG hoàn thành đăng ký Danh lục xanh (Greenlist) của IUCN. Đồng thời, VQG Hin Nậm Nô cũng sẽ ủng hộ BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tham gia vào các diễn đàn, tiến trình xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là khu dự trữ sinh quyển thế giới và công viên địa chất toàn cầu./.

Huyền Sương – Chiêu Nguyên
Translate by Google »