Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch giờ Trái đất năm 2024

Ngày 15/3/2024, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã ban hành Công văn số 235/VQG về việc hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch giờ Trái đất năm 2024.

 “Leveraging water for peace” – “Nước cho hòa bình”

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2024 được Liên hợp quốc phát động ̣với chủ đề “Leveraging water for peace” – “Nước cho hòa bình”; Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2024 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề là “At the frontline of climate action” ,“Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu”; Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Reducing Carbon footprint towards Net Zero” – “Giảm dấu chân Carbon – Hướng tới Net Zero”.

 “At the frontline of climate action” ,“Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu

Hưởng ứng các sự kiện quan trọng này, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc treo băng rôn, pano, áp phích tại trụ sở làm việc, các Trạm Kiểm lâm, các tuyến, điểm du lịch trong VQG nhằm tuyên truyền chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với các nội dung về tầm quan trọng của tài nguyên nước, thời tiết, khí hậu, dự báo, cảnh báo sớm, dự báo tác động, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh. Tuyên truyền, phổ biến Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án nhằm tăng cường bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước, phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải tại trụ sở làm việc, các tuyến, điểm du lịch, các trục đường đi qua lâm phận VQG và các Trạm Kiểm lâm; phát động các phong trào trồng cây, trồng rừng; bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo tồn hiệu quả các loài và nguồn gen, đặc biệt áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế – xã hội tới các hệ sinh thái. Công chức, viên chức, người lao động cùng hưởng ứng và thực hiện hành động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 23 tháng 3 năm 2024 (Thứ Bảy).

“Reducing Carbon footprint towards Net Zero” – “Giảm dấu chân Carbon – Hướng tới Net Zero

Thông qua chuỗi sự kiện của các hoạt động hưởng ứng Ngày nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong đơn vị về tầm quan trọng của tài nguyên nước và hành động bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Huyền Sương

Translate by Google »