Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Lễ chuyển giao quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ Khoa học và công nghệ “Nghiên cứu tác động thiên tai và con người ảnh hưởng lên tài nguyên Di sản Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển: Trường hợp tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình”

Ngày 11/1/2024, tại Hội trường Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (BQL Vườn), Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ chuyển giao quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cho BQL Vườn và UBND huyện Bố Trạch.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Thanh Nghiệm – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí Đinh Huy Trí – Phó Giám đốc BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; đại diện UBND huyện Bố Trạch; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc BQL Vườn; các thành viên thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

 Tại lễ công bố Quyết định chuyển giao, Sở Khoa học và Công nghệ đã ký kết biên bản chuyển giao quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ Khoa học và công nghệ “Nghiên cứu tác động thiên tai và con người ảnh hưởng lên tài nguyên Di sản Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển: Trường hợp tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” cho BQL Vườn, bao gồm: quyển báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ; đĩa CD chứa nội dung báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ; Quyết định chuyển giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu Khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Thanh Nghiệm – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao giá trị kết quả của đề tài. Sau khi tiếp nhận chuyển giao kết quả đề tài, BQL Vườn có quyền sử dụng toàn bộ kết quả nghiên cứu của đề tài (số liệu, giải pháp…). Bên cạnh đó, BQL Vườn có nghĩa vụ báo cáo kết quả định kỳ và tổ chức triển khai ứng dụng kết quả đề tài một cách hiệu quả nhằm góp phần bảo tồn Di sản thiên nhiến thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và phát triển kinh tế – xã hội.

Tiếp nhận kết quả, đồng chí Đinh Huy Trí – Phó Giám đốc BQL Vườn cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ BQL Vườn hoàn thành tốt đề tài cũng như ghi nhận nỗ lực của các nhóm thực hiện đề tài. Kết quả của đề tài có ứng dựng rất cao trong phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn tài nguyên Di sản thiên nhiến thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Đồng chí cho biết đơn vị sẽ sử dụng kết quả đúng theo quy định hiện hành và hiệu quả đồng thời triển khai cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiết để đưa vào các hoạt động hằng năm đảm bảo tính khoa học và thông qua Sở Khoa học và Công nghệ gửi báo cáo định kỳ hàng năm cho UBND tỉnh./.

Huyền Sương
Translate by Google »