Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
* là thông tin bắt buộc.
Địa chỉ: Thị trấn Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam
Điện thoại/fax: +84 2323677021