Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Nâng cao nhận thức bảo tồn nhân ngày Đa dạng sinh học

Nâng cao nhận thức bảo tồn là công cụ đắc lực trong bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, chính vì vậy các hoạt động truyền thông tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được triển khai thường xuyên đến cộng đồng bằng nhiều hình thức góp phần bảo tồn các giá trị tài nguyên của Di sản này.

https://phongnhakebang.vn/uploads/news/2020_05/ngay-da-dang-sinh-hoc5.jpg?1590480776656

Nhân Ngày Đa dạng sinh học 22/5/2020, Cán bộ truyền thông của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã triển khai các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo tồn động vật hoang dã đến du khách tại các điểm du lịch, cộng đồng vùng đệm, gồm: 500 quạt lụa về tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã, 250 bộ trò chơi xúc xắc và 20 thẻ mạng lưới sự sống, 30 cuốn Sổ tay hướng dẫn thực hành các hoạt động bảo tồn động vật hoang dã. Các sản phẩn truyền thông được sự hỗ trợ của Hiệp hội các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (VNPPA) phối hợp với Dự án phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã (USAID). Thông qua việc tiếp cận trực tiếp đến người dân và du khách dưới nhiều hình thức để xây dựng ý thức,  trách nhiệm trong việc bảo tồn động vật hoang dã, các giá trị thiên nhiên. Các thông điệp gửi đến người dân và du khách về bảo vệ động vật hoang dã, không săn bắt, buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ động vật hoang dã, không chặt phá rừng và khai thác lâm sản trái phép, tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên và khẳng định rằng các sản phẩm từ động vật hoang dã không phải là thần dược như nhiều người đã nói nhằm phá hoại môi trường sống của chúng ta.

Phải nói rằng, trong những năng qua hoạt động nâng cao nhận thức được tăng cường cùng với các hoạt động bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên củng cố do vậy tài nguyên di sản được toàn vẹn, chất lượng đa dạng sinh học được nâng cao.

Lân Nguyễn

 

Translate by Google »