Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Người dân tự nguyện chuyển giao động vật hoang dã quý hiếm để cứu hộ

Bà Đinh Thị Nguyệt trú tại thôn Nhân Nam, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tự nguyện chuyển giao 01 cá thể khỉ mặt đỏ cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật để tiến hành chăm sóc cứu hộ dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương và đại diện Hạt kiểm lâm Bố Trạch. Cá thể khỉ mặt đỏ được bà Đinh Thị Nguyệt mua lại của người dân tộc và nuôi trong khoảng thời gian 01 năm. Tại thời điểm tiếp nhận cá thể khỉ này có trọng lượng 3,2 kg và có nhiều biểu hiện cho thấy đã bị mất tập tính hoang dã.

Bà Đinh Thị Nguyệt tự nguyện chuyển giao cá thể khỉ mặt đỏ cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật chăm sóc

Khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca arctoides là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006  của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Từ đầu năm đến nay, người dân trong địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tự nguyện giao nộp cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật 10 cá thể động vật rừng hoang dã để chăm sóc, cứu hộ. Hành động chủ động liên hệ và tự nguyện giao nộp cá thể động vật hoang dã, quý, hiếm của bà Đinh Thị Nguyệt cần được tuyên truyền rộng rãi để tăng cường nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ động vật hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học ./.

Ngọc Kiên

Translate by Google »