Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Người dân tự nguyện giao nộp động vật nguy cấp, quý, hiếm để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên

Ngày 18 tháng 08 năm 2017,  Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 01 cá thể rùa núi viền để tiến hành chăm sóc, cứu hộ.

Cá thể rùa núi viền (Manouria impressa) được ông Hoàng Tiến Nam, 31 tuổi trú tại Khu phố 1, Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình tự nguyện giao nộp cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên. Theo tường trình của ông Hoàng Tiến Nam thì vào chiều ngày 17/7/2017 trên đường từ Phong Nha về Ba Đồn ông đã phát hiện được một người dân đang bán cá thể rùa bên đường. Với ý thức, trách nhiệm của mình trong bảo tồn đa dạng sinh học, ông Nam đã kiên trì, thuyết phục vận động người dân chuyển giao cá thể rùa quý, hiếm để cứu hộ. Tại thời điểm tiếp nhận cá thể rùa có trọng lượng 2,5 kg và không có tổn thương bên ngoài.

A person holding a turtle

Description automatically generated

Rùa núi viền là là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm .

Hành động thuyết phục vận động và giao nộp động vật hoang dã quý hiếm của ông Hoàng Tiến Nam cần được tuyên dương để tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng dân cư nhằm góp phần bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh nói chung và tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng nói riêng./.

Ngọc Kiên

Translate by Google »