Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Những khuyến nghị quan trọng đối với Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tại Kỳ họp 44 của Ủy ban Di sản Thế giới

Trong chuỗi các hoạt động diễn ra tại Kỳ họp lần thứ 44 của Ủy ban Di sản Thế giới từ ngày 16 tháng 7 đến 31 tháng 7 vừa qua, trong phiên làm việc liên quan đến nội dung đánh giá tình trạng bảo tồn các Di sản Thế giới vào ngày 23 tháng 7 năm 2021, ông Tian Xuejun – Chủ tịch Kỳ họp cùng các thành viên Văn phòng Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua Nghị quyết và nhất trí ban hành các Quyết định đối với các Di sản Thiên nhiên tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

https://phongnhakebang.vn/uploads/news/2021_08/anh-hanh.jpg?1628825418706

Ông Tian Xuejun – Chủ trì tại Kỳ họp 44

Theo Nghị quyết của Kỳ họp lần thứ 44, Ủy ban Di sản Thế giới đã bày tỏ sự hoan nghênh và ghi nhận sự nỗ lực của Việt Nam và tỉnh Quảng Bình cũng như Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng trong việc tiếp thu và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Ủy ban Di sản qua các Kỳ họp thường niên về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản. Ngoài ra, Nghị quyết của Ủy ban Di sản Thế giới đưa ra lần này đối với Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cũng tập trung vào những khuyến nghị quan trọng sau đây:

1) Yêu cầu xây dựng chiến lược và Kế hoạch hành động rõ ràng nhằm đảm bảo nguồn lực để giải quyết các mối đe dọa từ 14 loài xâm hại trong Vườn Quốc gia theo như đã báo cáo trước đó; Trình Trung tâm Di sản Thế giới/IUCN xem xét về chiến lược và kế hoạch hành động cùng với những kết quả thực hiện của dự án diệt trừ thử nghiệm loài bìm bôi hoa vàng M. boisiana và các kế hoạch trong tương lai nhằm đối phó với sự lan rộng của loài này.

2) Thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh sự gia tăng thêm về số lượng du khách đến tham quan tại các hang động trong Vườn Quốc gia và không phê duyệt cũng như triển khai bất cứ dự án hạ tầng nào trong hoặc gần các hang động mà có thể gây tác động đến các Giá trị Nổi bật Toàn cầu (OUV) của Di sản.

3) Trình Trung tâm Di sản thế giới/IUCN xem xét các thông tin chi tiết đối với bất cứ dự án xây dựng hoặc dự án phát triển du lịch quy mô lớn có khả năng tác động lên các Giá trị Nổi bật Toàn cầu của Di sản (bao gồm cả Đánh giá tác động môi trường) cho trước khi triển khai hoặc đưa ra các quyết định bất khả kháng, phù hợp với đoạn 172 theo Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản.

4) Tiếp tục thực hiện đầy đủ các khuyến nghị khác của Đoàn giám sát phản hồi năm 2018, gồm:

– Sửa đổi và cập nhật Kế hoạch phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2010-2020 và tích hợp Kế hoạch phát triển du lịch bền vững với các công cụ quản lý quan trọng khác theo tầm nhìn thống nhất về quản trị; và làm rõ phân vùng chức năng của di sản.

– Xem xét thiết lập một cơ chế hiệu quả để thu hút các bên liên quan tham gia vào phạm vi rộng hơn trong việc quản lý và bình ổn hóa di sản.

5) Tăng cường hơn nữa các nỗ lực thực thi pháp luật, tuần tra và giám sát, đặc biệt tập trung vào các vùng ven và khu vực có nguy cơ cao trong khu vực Vườn Quốc gia; chú trọng các biện pháp chủ động chống săn trộm để khẩn cấp thay đổi khuynh hướng có liên quan đến vấn đề này.

6) Tiếp tục hợp tác với nước CHDCND Lào để tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực liên biên giới và việc đề cử Vườn Quốc gia Hin Nậm Nô trở thành di sản liên biên giới với Việt Nam trong thời gian tới.

Ủy ban Di sản Thế giới cũng đồng thời đề nghị nộp báo cáo cập nhật về tình trạng bảo tồn của Di sản Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và việc thực hiện những khuyến nghị trên cho Trung tâm Di sản Thế giới trước ngày 01 tháng 12 năm 2022, để Ủy ban Di sản Thế giới xem xét tại Kỳ họp thứ 46 vào năm 2023.

Với quan điểm chú trọng bảo tồn Di sản và thực hiện nghiêm túc Công ước quốc tế 1972 mà Việt Nam đã phê chuẩn, trong thời gian tới, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện các khuyến nghị mà Ủy ban Di sản Thế giới đã đưa ra, nhằm duy trì và phát huy các giá trị Nổi bật Toàn cầu của Di sản; Đồng thời tham mưu xây dựng báo cáo về tình trạng bảo tồn Di sản Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để trình cho Ủy ban di sản Thế giới đúng thời hạn./.

Mỹ Hạnh

 

Translate by Google »