Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Phát hiện thêm 22 hang động mới tại tỉnh Quảng Bình năm 2024

Từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024, Đoàn thám hiểm hang động Anh – Việt hợp tác với Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã tiến hành khảo sát và thám hiểm các hang động tại tỉnh Quảng Bình. Đoàn gồm có 12 chuyên gia thám hiểm khu vực VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và vùng lân cận thuộc các huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa.

Ảnh do Đoàn thám hiểm hang động cung cấp

Kết quả đợt khảo sát ghi nhận được 22 hang động mới, 03 hang động khảo sát bổ sung (hang Va, hang Doi Trieng 2 và hang Tien) với tổng chiều dài 3550m. Các hang động khảo sát có chiều dài dao động từ  30 – 572m, trong đó có 04 hang dài nhất gồm: hang Va (516m), Hang 12/2 Dry (404m) thuộc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, hang Vuc Hung (430m) tại xã Thượng Trạch thuộc vùng đệm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, hang Ong Dau (572m) thuộc xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, hang Vuc Hung (430m) thuộc xã Thượng Trạch. Các hang còn lại chiều dài dao động từ 30 – 236m. Độ cao cửa hang dao động từ 46m – 550m, độ sâu dao động từ -32m – 154m.

Ảnh do Đoàn thám hiểm hang động cung cấp

Trong khu vực vùng lõi VQG có 07 hang động được khảo sát với chiều dài 1.415m; vùng đệm VQG có 07 hang động được khảo sát với chiều dài 1.027m; khu vực phụ cận thuộc xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa có 11 hang động được khảo sát với chiều dài 1.108m.

Các hang động mới được phát hiện trên chỉ mới nằm trong phạm vi nghiên cứu tiếp cận, xác định vị trí, mô tả sơ bộ. Do vậy, cần phải có khảo sát, nghiên cứu chuyên sâu để làm rõ hơn giá trị qua đó có những nhận định chính xác trong việc bảo tồn và khai thác bền vững cảnh quan, hang động này.

Ảnh do Đoàn thám hiểm hang động cung cấp

Việc ghi nhận thêm 22 hang động kỳ vĩ có ý nghĩa khoa học nhằm làm rõ thêm các giá trị nổi bật về địa chất – địa mạo, thủy văn khu vực VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, đồng thời cũng mang giá trị khoa học về địa mạo, địa chất,  là tiềm năng lớn để phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới tại Phong Nha – Kẻ Bàng nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung./.

Huyền Sương
Translate by Google »