Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Phát hiện và công bố loài Ếch giun mới cho khoa học tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

Các nhà khoa học Việt Nam và thế giới vừa phát hiện và công bố 01 loài ếch giun mới cho khoa học tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng có tên khoa học là Ichthyophis chaloensis sp.nov. thuộc họ Ếch giun (Ichthyophiidae), bộ không chân (Gymnophiona).

Loài mới được mô tả dựa trên 01 mẫu duy nhất (số hiệu mẫu: IEBR A.2011.15) thu được tại khu vực rừng gần bản Cha Lo xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình trong đợt nghiên cứu Đa dạng sinh học các loài Bò sát – Lưỡng cư năm 2011 do các chuyên gia của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật phối hợp với cán bộ Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thực hiện.

 

https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/ech20giun_1476437008.jpg

 

Mẫu chuẩn (Có số hiệu mẫu: IEBR A.2011.15) của loài Ichthyophis chaloensis sp. nov.

 

Loài này chủ yếu sinh sống dưới thảm mục ven suối đá nhỏ tại khu vực rừng thứ sinh thuộc khu vực mở rộng của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Loài mới được công bố đã bổ sung vào danh lục lưỡng cư VQG Phong Nha – Kẻ  Bàng, nâng tổng số các loài lưỡng cư ghi nhận được lên 51 loài. Việc phát hiện loài mới góp phần nâng cao giá trị về đa dạng sinh học của VQG Phong Nha – Kẻ  Bàng.

Thực hiện: Ngọc Kiên

Ảnh: Nguyễn Quảng Trường

 

Translate by Google »