Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Phê duyệt Dự án bảo tồn và Phát huy Lễ hội truyền thống truyền thống Đập trống của người Ma Coong

Ngày 21/10/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 2627/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Dự án Bảo tồn và phát huy Lễ hội truyền thống Đập trống của người Ma Coong, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch gắn với xây dựng nông thôn mới.

Lễ hội Đập trống là nét văn hóa đặc sắc của bà con đồng bào dân tộc Ma Coong thuộc dân tộc Bru-Vân Kiều sống tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là khu vực vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Hàng năm, khi dịp tết Nguyên đán vừa kết thúc cũng là lúc đồng bào người dân tộc Ma Coong lại náo nức tổ chức “Lễ hội Đập trống” để mừng mùa trăng mới. Đây được xem lễ hội quan trọng nhất trong năm của đồng bào dân tộc thiểu số này.

https://phongnhakebang.vn/uploads/news/2019_08/dap-trong1.jpg?1667204260894

Hằng năm vào ngày 16 tháng Giêng, người Ma Coong tổ chức lễ hội Đập trống

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện việc bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống Đập trống của người Ma coong. Việc thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế và phong tục, tập quán của cộng đồng địa phương.  Quyết định nêu rõ, trong quý IV năm 2022, Cục Di sản văn hóa sẽ phối hợp với địa phương tập huấn cho cộng đồng kỹ năng trao truyền di sản phù hợp với điều kiện hiện tại; hỗ trợ cộng đồng trang bị đồ dùng, công cụ, nhạc cụ… để thực hành lễ hội. Tư liệu hóa về quy trình thực hành lễ hội, xây dựng bộ tài liệu cơ sở dữ liệu số (bao gồm phim, ảnh, tài liệu viết) cung cấp cho cộng đồng để thực hành, trao truyền, quảng bá di sản lễ hội đập trống của người Ma Coong ở Thượng Trạch đến cộng đồng bên ngoài.

Dự án bảo tồn và phát huy lễ hội truyền thống Đập trống của người Ma Coong nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội, cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của của các dân tộc gắn với xây dựng nông thôn./.

Huyền Sương

 

Translate by Google »