Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Phong Nha – Kẻ Bàng: Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019

Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 với chủ đề “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”. Ngày, 22/5/2019, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả 12 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

https://phongnhakebang.vn/uploads/news/2019_05/anh-tha.jpg?1558473891734Các cá thể được thả về môi trường tự nhiên

Các cá thể được thả gồm: 02 Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus); 02 Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus); 07 Nhím bờm (Hystrix brachyura); 01 Dúi mốc (Rhizomys pruinosus).

Ngay sau khi được thả các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Trước đó cùng ngày, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tổ chức treo băng rôn tuyên truyền, hưởng ứng tại điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường Vườn thực vật và điểm diễn giải môi trường Khu nuôi thả bán hoang dã Núi Đôi.

https://phongnhakebang.vn/uploads/news/2019_05/nui-doi.jpg?1558473904738Treo băng rôn tại Điểm diễn giải môi trường Khu nuôi thả bán hoang dã Núi Đôi

Thông qua các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho viên chức, người lao động, cộng đồng địa phương về giá trị và vai trò của đa dạng sinh học đối với việc đảm bảo lương thực, thực phẩm, cung cấp dinh dưỡng và sức khỏe của con người. Đồng thời tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, không buôn bán, sử dụng các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, đặc biệt đối với các giá trị của Di sản thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng./.

Huyền Sương

 

Translate by Google »