Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả 11 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

11 cá thể được thả gồm: 02 Culi nhỏ (Nycticebus pygmaeus), 01 Khỉ cộc (Macaca arctoides), 03 Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 02 Khỉ vàng (Macaca mulatta), 02 rùa sa nhân (Cuora mouhotii), 01 Rùa núi viền (Manouria impressa). Trong đó cá thể Culi nhỏ (Nycticebus pygmaeus) là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB Nghị định số 32/2006/NĐ-CP và thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ; 01 Khỉ cộc (Macaca arctoides), 03 Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) và 01 Rùa núi viền(Manouria impressa) thuộc nhóm IIB Nghị định số 32/2006/NĐ-CP.

Trong số động vật thả đợt này  có 07 cá thể người dân tự nguyện giao nộp gồm: 01 Cu li nhỏ do ông Đặng Ngọc Thịnh ở Thôn 3, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tự nguyện giao nộp; 01 Cu li nhỏ do ông Cao Nhật Tâm ở Thôn Thanh Bình 3, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tự nguyện giao nộp; 02 Khỉ đuôi lợn do UBND xã Vạn Trạch – huyện Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình vận động bà Nguyễn Thị Chuyền ở Thôn Mới, xãVạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình giao nộp; 02 Khỉ vàng và 01 Khỉ đuôi lợn do Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường, Công an Tỉnh Quảng Bình vận động bà Trần Thị Liễu ở Thôn I  Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình giao nộp.

A person in a uniform squatting in the woods

Description automatically generated

Ngay sau khi được thả các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã thả 51 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên sau khi đã hoàn tất công tác cứu hộ, đóng góp tích cực vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Ngọc Kiên

Translate by Google »