Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Ngày 26/9/2017, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả 12 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

12 cá thể được thả vào tự nhiên bao gồm 03 cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 02 cá thể  Khỉ vàng (Macaca mulatta), 01 cá thể Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), 01 khỉ mốc (Macaca assamensis), 02 cầy vòi mốc (Paguma larvata), 01 Trăn gấm (Python  reticulates) và 02 cá thể Culi nhỏ (Nycticebus pygmaeus). Trong số những cá thể động vật hoang dã thả về môi trường tự nhiên lần này có 05 cá thể động vật hoang dã được người dân tự nguyện giao nộp, 02 cá thể được Công an Thành phố Đồng Hới chuyển giao, 01 cá thể tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm Bố Trạch và 01 cá thể  tiếp nhận từ Phòng CSMT- Công an tỉnh Quảng Bình.

A group of men in camouflage standing next to a cage

Description automatically generated

Trên 80% số động vật được tái thả là những cá thể thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của Chính phủ, trong đó có 2 cá thể nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và  08 cá thể nằm trong danh mục loài nguy cấp, quy, hiếm theo quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30tháng 3năm 2006 của Chính phủ. Đặc biệt trong đợt tái thả lần này có 01 cá thể khỉ Đuôi lợn được xác định là đang mang thai ( khoảng  2 -3 tháng tuổi) trong thời gian được nuôi phục hồi tập tính hoang dã tại Vườn thực vật. Đây cũng là một trong những nỗ lực cải thiện công tác cứu hộ động vật hoang dã tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng khi điều kiện về cơ sở hạ tầng phục vụ công tác cứu hộ còn nhiều hạn chế.

A small animal on a tree branch

Description automatically generated

Từ đầu năm 2017 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã thả 28 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên sau khi đã hoàn tất công tác cứu hộ, đóng góp tích cực vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng trong tình hình mới.

Ngọc Kiên

Translate by Google »