Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Ngày 27/6/2017, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả 03 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

A lizard walking through the woods

Description automatically generated with medium confidence Cá thể Tê tê Java (Manis javanica) được hoà nhập với môi trường tự nhiên

03 cá thể được thả vào tự nhiên gồm có: 02 cá thể Tê tê Java (Manis javanica), 01 cá thể  Rùa hộp trán vàng miền Bắc(Cuora galbinifrons). Trong đó 02 cá thể Tê tê Java được tiếp nhận từ Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1- Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình vào ngày 7 tháng 6 năm 2017 là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB Nghị định số 32/2006/NĐ-CP và thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ; 01 cá thể Rùa hộp trán vàng miền Bắc (thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ)  được tiếp nhận từ Hạt Kiềm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng ngày 21/9/2016.

A turtle on the ground

Description automatically generated Cá thể  Rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons)

Ngay sau khi được thả các cá thể động vật được tái thả đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Trong thời gian vừa qua, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận, cứu hộ thành công và thả về môi trường tự nhiên nhiều loài động vật quý hiếm, góp phần vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng./.

Ngọc Kiên

Translate by Google »