Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thả động vật rừng về môi trường tự nhiên

Ngày 03/8/2016, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả 05 cá thể động vật rừng đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

05 cá thể được thả vào tự nhiên gồm có: 01 cá thể cầy vòi mốc (Paguma larvata), 01 cá thể  Cầy vòi hương(Paradoxurus hermaphrodites), 01 cá thể rùa sa nhân (Pyxidea mouhoti), 01 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc(Cuora galbinifrons), 01 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti). Các cá thể động vật được tái thả đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/tha20dong20vat2_1475553605.jpg

 

Trước đó, ngày 13/7/2016 Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật cũng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả 11 cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên. Các cá thể đã được thả gồm có: 02 khỉ mốc (Macaca assamensis), 02 khỉ cộc (Macaca arctoides), 01 khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 01 khỉ vàng (Macaca mulatta), 02 rùa sa nhân (Pyxidea mouhoti), 01 rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons), 01 cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphrodites, 01 chồn Bạc má Bắc (Melogale moschata).

https://phongnhakebang.vn/uploads/preservation/wyswyg/2016_10/tha20dong20vat1_1475553605.jpg

 

Từ đầu năm 2016 đến nay Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiến hành thả 48 cá thể động vật hoang dã về tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

BBT

 

Translate by Google »