Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thả động vật rừng về môi trường tự nhiên

Ngày 22/3/2017, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả 06 cá thể động vật rừng đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

06 cá thể được thả vào tự nhiên gồm có: 02 cá thể Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 02 cá thể  Khỉ vàng (Macaca mulatta), 01 cá thể Khỉ mặt đỏ  (Macaca arctoides), 01 cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus). Các cá thể động vật được tái thả đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Việc thả động vật rừng về môi trường tự nhiên sau khi đã hoàn tất công tác cứu hộ là bước cuối cùng trong quy trình cứu hộ động vật hoang dã. Điều này đã và đang đóng góp tích cực vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Ngọc Kiên

Translate by Google »