Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thành lập Nhóm truyền thông bảo tồn cộng đồng tại Vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Ngày 29/4/2022, Dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học tại Quảng Bình đã phối hợp chính quyền các xã Phúc Trạch, xã Thượng Trạch thuộc Vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để thành lập 2 nhóm truyền thông bảo tồn cộng đồng với 50 thành viên tự nguyện tham gia. Nhóm truyền thông cộng đồng bảo tồn đa dạng sinh học là một tổ chức xã hội tự nguyện của những những đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân cùng mục đích  bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, các loài động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

https://phongnhakebang.vn/uploads/news/2022_05/truyen-thong1.jpg?1651713021636

Nội dung hoạt động của nhóm bao gồm:

– Nâng cao nhận thức của các thành viên về tầm quan trọng của tài nguyên rừng và tài nguyên thiên nhiên: Vai trò ý nghĩa của rừng và tài nguyên thiên nhiên đối với đời sống con người; các quy định, quy chế quản lý bảo vệ động thực vật rừng, bảo vệ môi trường, các quy định về xử phạt vi phạm Luật Lâm nghiệp, và các quy định về bảo vệ môi trường khác;

– Tuyên truyền về bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm, bảo vệ môi trường; vai trò của cộng đồng trong vấn đề bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển sinh kế;

https://phongnhakebang.vn/uploads/news/2022_05/truyen-thong2.jpg?1651713058866

– Tham gia giám sát các hoạt động con người tại các khu rừng trên địa bàn để phát hiện sớm, thông báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm đến bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng đối với bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học;

– Tham gia các hoạt động tập thể về cộng đồng, bảo vệ môi trường (xanh, sạch, đẹp…), bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và các hoạt động khác theo kế hoạch của Ban điều hành nhóm.

https://phongnhakebang.vn/uploads/news/2022_05/truyen-thong3.jpg?1651713106730

Ban điều hành nhóm là đại diện chính quyền địa phương cấp xã,  hoạt động trên cơ sở điều lệ được thống nhất và cam kết hợp tác của các thành viên tham gia; thu hút những người tự nguyện cùng sở thích để tuyên truyền, giáo dục vận động để thành viên chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ rừng, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học và các nội dung khác theo yêu cầu của Ban Chủ nhiệm ./.

Lân Nguyễn

Translate by Google »