Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thêm một cá thể linh trưởng được giải cứu để thả về môi trường tự nhiên

Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 01 cá thể khỉ đuôi lợn từ Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để tiến hành chăm sóc, cứu hộ.

Cá thể Khỉ mặt đuôi lợn (Macaca leonina) có trọng lượng 7,7 kg được ông Trần Văn Kỳ trú tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tự nguyện giao nộp cho Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch. Ông Trần Văn Kỳ đã nuôi cá thể khỉ này trong một thời gian dài, tuy nhiên được sự tuyên truyền, giải thích, vận động của các cán bộ kiểm lâm, ông đã nhận thức được việc nuôi nhốt động vật hoang dã là trái pháp luật và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để cứu hộ, thả về môi trường tự nhiên.

A monkey in a cage

Description automatically generated

Khỉ đuôi lợn là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006  của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Từ 01/10/2017 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 05 cá thể khỉ gồm 02 khỉ đuôi lợn, 02 khỉ vàng, 01 khỉ mốc. Hiện tại số cá thể này đang được chăm sóc, cứu hộ để thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện./.

Ngọc Kiên

Translate by Google »