Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo lần thứ nhất V/v tìm người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của tang vật vi phạm hành chính

Vào khoảng 10 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2023, tại khu vực thuộc khoảnh 3, Tiểu khu 288C, lâm phận VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, thuộc địa giới hành xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng, Tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch phát hiện 01 đối tượng đang gùi 01 bao lác màu trắng đi từ trong rừng ra. Phát hiện thấy Tổ tuần tra, đối tượng liền vứt lại bao lác và bỏ chạy. Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi nhưng không bắt giữ được đối tượng. Qua kiểm tra, trong bao lác do đối tượng để lại có chứa 02 cá thể Dúi Má đào (Rhizomys sumatrensis) – Nhóm thông thường, có tổng trọng lượng 0,5 kg, đều đã chết và 01 (một) cá thể Cầy Vòi mốc (Paguma larvata) – Nhóm IIB, có trọng lượng 0,6 kg, đã chết.

Nhận định, 03 cá thể động vật rừng nói trên không có nguồn gốc hợp pháp, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã lập Biên bản, ra Quyết định tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Căn cứ các quy định tại: Luật xử lý VPHC ngày 20 tháng 6 năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020; Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ, tịch thu; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2022/NĐ-CP, ngày 10 tháng 01 năm 2022), Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo cho toàn thể nhân dân và các tổ chức trên địa bàn được biết, ai là người vi phạm, ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của tăng vật vi phạm hành chính hoặc biết thông tin có liên quan thì đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để nhận hoặc trình bảo. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo thứ nhất (ngày 13 tháng 10 năm 2023), nếu không có ai đến nhận, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định.

 

Translate by Google »