Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo tìm người vi phạm hành chính và chủ lâm sản

Vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 27/03/2018, tại khoảnh 07, Tiểu khu 594 thuộc lâm phận VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Chà Nòi thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện 01 lán trại. Phát hiện thấy tổ tuần tra, các đối tượng trong lán liền bỏ chạy, Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi nhưng không bắt giữ được các đối tượng. Qua kiểm tra, phát hiện trong lán có chứa: 03 kg bộ phận của động vật rừng, 0,5 kg xương động vật rừng và 1,2 kg Lan Lá gấm (Ludisia discolor). Tổ tuần tra mở rộng kiểm tra khu vực xung quanh lán thì phát hiện 18 sợi dây bẫy đã được cài sẵn để bẫy, bắt động vật rừng. Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã lập Biên bản và ra Quyết định tạm giữ đối với toàn bộ số tang vật nói trên.

Căn cứ các quy định tại: Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo cho toàn thể nhân dân và các tổ chức trên địa bàn được biết, ai là người vi phạm hoặc chủ của số tang vật nói trên đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để trình báo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến nhận, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiếp tục làm thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Translate by Google »