Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo về việc tìm chủ lâm sản

Vào hồi 01 giờ 00 phút, ngày 12/4/2018, tại khu vực Cầu Trạ, đường Hồ Chí Minh, nằm trên địa giới hành chính xã xuân Trạch, huyện Bố Trạch, Tổ tuần tra của Tổ Kiểm lâm Cơ động số 1 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện 11 thanh gỗ Táu – Nhóm II, có tổng khối lượng 0,358 m3, gỗ không có nguồn gốc hợp pháp, được cất giấu trong bụi rậm bên vệ đường. Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã lập Biên bản và ra Quyết định tạm giữ đối với số tang vật nói trên.

Căn cứ các quy định tại: Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo cho toàn thể nhân dân và các tổ chức trên địa bàn được biết, ai là chủ lâm sản hoặc biết chủ lâm sản thì đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để trình báo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến nhận, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiếp tục làm thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Translate by Google »