Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo về việc tìm chủ lâm sản

Vào hồi 14 giờ 02 phút, ngày 17/3/2019, tại khu vực rừng Phòng hộ giao cho VQG Phong Nha – Kẻ Bàng quản lý (đường vào bản Rào Con), nằm trên địa giới hành chính xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Tổ tuần tra Trạm Kiểm lâm Số 6 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện 776 kg Mây đã tách vỏ, cắt hai đầu, còn tươi được cất giấu trong bụi rậm. Tổ tuần tra thông báo rộng rãi xem ai là chủ của số lâm sản nói trên nhưng không có ai đến nhận. Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã lập Biên bản và ra Quyết định tạm giữ tang vật để xác minh, xử lý theo quy định.

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo cho toàn thể nhân dân và các tổ chức trên địa bàn được biết, ai là chủ của số lâm sản nói trên đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để trình báo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến nhận, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiếp tục làm thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Translate by Google »