Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ lâm sản

Vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 19/5/2020, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng đến khu vực thuộc khoảnh 1, Tiểu khu 621, lâm phận VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, nằm trên địa giới hành chính thị trấn Phong Nha tiếp giáp với xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện một số lâm sản được cất giấu trong bụi cây gồm: 01 cá thể Kỳ đà vân (Varanus bengalensis) còn sống, có trọng lượng 2,4 kg được đựng trong 01 bao lác màu trắng và 02 khúc gỗ tròn Bách xanh đá (Calocedrus rupestris) có tổng khối lượng 0,087 m3. Nhận định số lâm sản nói trên có nguồn gốc bất hợp pháp, được cất giấu trái phép trong rừng, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã lập Biên bản, ra Quyết định tạm giữ toàn bộ số lâm sản nói trên, đồng thời chuyển giao cá thể Kỳ đà vân cho Trung tâm CHBT&PT Sinh vật để cứu hộ, chăm sóc kịp thời.

Căn cứ các quy định tại: Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Nghị định số 115/2013/NĐ-CP 03/10/2013 về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; Nghị định số 31/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo rộng rãi cho toàn thể nhân dân và các tổ chức trên địa bàn được biết, ai là người vi phạm hoặc ai là chủ của số lâm sản nói trên đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để trình báo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến nhận, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiếp tục làm thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Translate by Google »